Şedinţă ordinară a Consiliului

 

Şedinţa Ordinară a Consiliului raional este programată pentru 18 mai 2017

 

În temeiul prevederilor art.45, alin.2 , art. 53, alin.1, lit.(f), ale Legii privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006,   domnul    Anatolie Dimitriu,   preşedintele raionului,  a semnat dispoziţia nr. 54-g  din    05 mai  2017, privind convocarea, în şedinţă ordinară, a consilierilor raionali pentru data de  18 mai 2017.

Şedinţa va avea loc în Sala mare de şedinţe a Consiliului raional  Ialoveni,  cu începere de la orele 10.00, având  următoarea Agendă:

1.Cu privire la  acceptul primirii unui mijloc de transport

Informaţie:Anatolie Dimitriu, preşedintele raionului

  1. Cu privire la abrogarea unor decizii ale Consiliului raional

Informaţie:Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului raional

  1. Cu pivire la instituirea grupului de lucru pentru examinarea mersului construcţiei de locuinţe sociale

Informaţie:Anatolie Dimitriu, preşedintele raionului

  1. Cu privire la acordarea sporului pentru intensitatea muncii

Informaţie: Aliona Plugaru,specialist principal, Serviciul cadre

5.Cu privire la aprobarea modificărilor, ce se operează în unele decizii ale Consiliului raional

Informaţie:Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului raional

  1. 6. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor

Informaţie: Galina Niţa, şef, Direcţia Generală Educaţie

7.Cu privire la stabilirea sporului la salariile conducătorilor Centrelor de Sănătate

Informaţie:Stelian Cucu, şef Centrul de Sănătate Ialoveni

8.Cu privire la stabilirea numărului de  elevi în clasa a X-a de liceu în anul de studii 2017-2018

Informaţie: Galina Niţa, şef, Direcţia Generală Educaţie

9.Despre activitatea Secţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri privind monitorizarea implementării proiectelor investiţionale

Informaţie:Ion Meşină, şef Secţie

10.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Informaţie – Valeriu Racu, şef Direcţie finanţe

11.Cu privire la aprobarea Acordului de  colaborare  între  Consiliul raional Ialoveni şi Filiala din Republica Moldova a Organizaţiei de Caritate ”Lumos Foundation” din Marea Britanie

Informaţie:Maria Târgoală, şef, Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

12.Cu privire la Acordul de Colaborare cu  Societatea ”Concordia”

Informaţie:Maria Târgoală, şef, Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

  1. Cu privire la Acordul de Colaborare cu Asociaţia Obştească ”Eco-Răzeni”

Informaţie:Anatolie Dimitriu, preşedintele raionului

  1. Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale

Informaţie:Anatolie Dimitriu, preşedintele raionului

15.Cu privire la lista spaţiilor libere din încăperile IMSP Spitalul raional Ialoveni

Informaţie:Mihail Cotovan,director Spitalul raional

16.Despre transmiterea valorii lucrărilor efectuate la construcţia edificiilor Unităţii Educaţionale Speciale din oraşul Ialoveni

Informaţie:Angela Trofim, contabil-şef

 

Pentru conformitate,

 

Secretarul

Consiliului                                         Nicolae MEREACRE