• Home »
 • Noutăți »
 • Practici de Export și de Finanțare a Comerțului Exterior pentru Exportatorii cu experiență 23-26 aprilie 2018, Chișinău

Practici de Export și de Finanțare a Comerțului Exterior pentru Exportatorii cu experiență 23-26 aprilie 2018, Chișinău

“Practici de Export și de Finanțare a Comerțului Exterior pentru exportatorii avansați este un curs de instruire de 4 zile pentru companiile mici și mijlocii, conceput special pentru a ghida exportatorii cu experiență în evaluarea și accesarea noilor piețe de desfacere, asigurând în același timp că metodele de plată și opțiunile de finanțare sînt utilizate în mod avantajos pentru a susține creșterea exporturilor.

Cursul de instruire va aborda următoarele subiecte:

 • Selectarea piețelor relevante pentru creșterea exportului;
 • Obținerea informaților relevante pentru cercetarea piețelor de export;
 • Planificarea unei vizite de studiu în străinătate;
 • Înțelegerea principiilor Acordului de Facilitare a Comerțului al OMC;
 • Gestionarea riscurilor comerciale, suverane, bancare, politice și de țară;
 • Selectarea și operaționalizarea principalelor metode de plată internaționale;
 • Pregătirea documentelor necesare pentru aplicarea Acreditivelor și înțelegerea regulamentelor corespunzătoare;
 • Înțelegerea opțiunilor inovative de finanțare a tranzacțiilor de export;
 • Cunoașterea principalele protocoale comerciale internaționale și a ultimelor modificări și actualizări;
 • Gestionarea temeinică a operațiunilor de export;
 • Cadrul legislativ și instituțional al Republicii Moldova în domeniul vamal;
 • Aplicarea practicilor vamale naționale privind exportul;
 • Procedurile vamale ale Republicii Moldova: Sistemul Carnete ATA; proceduri simplificate de vămuire; vămuire la domiciliu; agent economic autorizat: AEO;
 • Regimurile comerciale ale Republicii Moldova și importanța lor.

În rezultatul acestui curs, veți dezvolta abilitatea de gestionare a operațiunilor de export și de luare a deciziilor informate privind evaluarea piețelor de desfacere și gestionarea riscurilor de plată. Cursul include, de asemenea, o sesiune de mentorat individuală, de 90 de minute, pentru a vă ajuta pe Dumneavoastră și echipa Dvs. în aplicarea practică a cunoștințelor acumulate pe parcursul cursului.

Cursul de instruire va fi livrat de expertul companiei de consultanță Crown Agents din Marea Britanie (23 – 25 aprilie 2018) și experții Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (26 aprilie 2018). Cursul este interactiv și bazat pe discuții, exerciții și studii de caz, concentrându-se pe instrumente practice aplicabile în afacerea Dvs.

Taxa de participare la curs este de 165 euro. Limba de comunicare: engleză cu traducere simultantă în limba română. Prețul include: materiale informaționale, sesiune de mentorat furnizată peste două luni după finalizarea cursului, pauze de cafea și prânz.

Pentru înregistrare, Vă rugăm să completați formularul atașat pînă la data de 10 aprilie 2018. Formularul de aplicare completat va fi remis la adresa de e-mail rodica.dimitriu@chamber.md Pentru informații suplimentare, telefonați la numărul de telefon: (022 ) 22 13 91. Numărul participanților este limitat.