• Home »
 • Noutăți »
 • Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ialoveni şi Direcţia Generală Educaţie Ialoveni au semnat un acord de colaborare

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ialoveni şi Direcţia Generală Educaţie Ialoveni au semnat un acord de colaborare

         

          La data de 11 aprilie 2018 Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ialoveni şi Direcţia Generală Educaţie Ialoveni au încheiat un acord de colaborare, în scopul edificării şi dezvoltării unui parteneriat continuu şi eficient în vederea realizării politicilor pe piaţa muncii. Acordul a fost semnat de către conducătorii acestor entităţi – Petru Codreanu şi Galina Niţa.

Părţile şi-au asumat roluri şi responsabilităţi.

Astfel, AOFM Ialoveni:

 • va organiza în comun cu reprezentanţii DGE Ialoveni activităţi de informare şi consultare a elevilor, în special a absolvenţilor de gimnazii şi licee, privind oportunităţile oferite pe piaţa muncii;
 • va înregistra locurile de muncă vacante declarate de administraţiile instituţiilor de învăţământ;
 • va acorda suport în preselecţia şi repartizarea candidaţilor potriviţi la locurile de muncă vacante declarate de administraţiile instituţiilor de învăţământ;
 • va invita administraţiile instituţiilor de învăţământ, care dispun de locuri de muncă vacante, în calitate de participanţi la târgurile locurilor de muncă, inclusiv la cele on-line;
 • va oferi administraţiilor instituţiilor de învăţământ posibilitatea de a participa la activităţi de recrutare a personalului, inclusiv prin intermediul instrumentelor electronice: portalul angajat.md şi platforma târgului on-line www.e-angajare.md;
 • va oferi servicii de preconcediere angajaţilor, care urmează a fi disponibilizaţi;
 • va organiza şi invita reperzentanţii DGE Ialoveni la diferite seminare informative privind legislaţia din domeniul ocupării forţei de muncă;
 • va contracta servicii de formare profesională pentru absolvenţii gimnaziilor şi liceelor;
 • va presta servicii de ghidare în carieră a tinerilor;
 • va informa absolvenţii şcolilor şi liceelor, care intenţionează să lanseze o activitate de antreprenoriat, despre posibilitatea de a beneficia de suportul AOFM Ialoveni, inclusiv financiar, după aprobarea Legii noi privind promovarea ocupării forţei de muncă;
 • va invita reprezentanţii DGE Ialoveni la diferite mese rotunde, întruniri, conferinţe, forumuri organizate de AOFM Ialoveni, unde vor fi abordate tematici ce ţin de domeniul ocupării forţei de muncă şi dezvoltarea profesională a elevilor şi absolvenţilor gimnaziilor şi liceelor.

La rândul său Direcţia Generală Educaţie Ialoveni, printre altele:

 • va declara la AOFM Ialoveni locurile vacante de muncă;
 • va asigura informarea colaboratorilor AOFM Ialoveni privind oportunitatea participării acestora la diferite măsuri active organizate de DGE Ialoveni: seminare, mese rotunde, conferinţe, etc;
 • va implica reprezentanţii AOFM Ialoveni în prestarea serviciilor de ghidare în carieră a tinerilor;
 • va participa în activităţi de elaborare a studiilor şi sondajelor, cercetărilor pe piaţa muncii, realizate de Observatorul Pieţei Muncii din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
 • va facilita colaborarea dintre membrii DGE Ialoveni şi AOFM Ialoveni în vederea realizării politicilor în domeniul ocupării forţei de muncă;
 • va promova imaginea AOFM Ialoveni în cadrul activităţilor organizate (indiferent, împreună sau unilateral): conferinţe, seminare, întâlniri de lucru, etc..

Acordul de colaborare dintre Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ialoveni şi Direcţia Generală Educaţie Ialoveni a fost semnat în prezenţa a peste 40 de directori ai tuturor instituţiilor de învăţământ din raionul Ialoveni.

Angajaţii AOFM Ialoveni au repartizat participanţilor la eveniment material informativ consistent privind serviciile pe care le prestează Agenţia. Un viu interes a stârnit printre conducătorii instituţiilor de învăţământ faptul că pedagogii, înregistraţi în calitate de şomeri, şi ulterior repartizaţi la şcolile cu o distanţă de 30 de kilometri (iar după Legea nouă privind promovarea ocupării forţei de muncă distanţa va fi de 20 de kilometri), beneficiază de serviciul mobilitate, cu suport financiar de peste 5 mii de lei, iar cei care vin şi se instalează în localitatea unde vor munci şi de servicii de instalare, cu suport financiar de peste 15 mii de lei.

Specialiştii AOFM Ialoveni au primit asigurări de la directorii gimnaziilor şi liceelor că aceştia vor îndemna elevii absolvenţi să beneficieze de serviciile Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă, iar acordul de colaborare a fost apreciat ca un document util şi reuşit în colaborarea reciprocă.

Într-un ceas bun!