Conferinţa pedagogică

Conferinţa pedagogică

Astăzi, 25 august 2016, în incinta Consiliului Raional Ialoveni s-a desfăşurat Conferinţa pedagogică cu genericul: «Acces, relevanţă, calitate în educaţie – competenţe pentru prezent şi viitor». Invitaţi de onoare au fost: reprezentantul Ministerului Educaţiei, dna Gaiciuc V., preşedintele raionului Ialoveni, dl A. Dimitriu, vicepreşedinţii raionului, dl T. Grigoriţă şi dl V. Bînzari, preşedintele Sindicatului Raional, dna N. Miroliubov, primarii localităţilor din raion, managerii instituţiilor şcolare şi preşcolare, metodişti, cadre didactice, membri ai Consiliilor Şcolare ale elevilor. În...
Festivalul Strugurelui ediția a IV-a

Festivalul Strugurelui ediția a IV-a

În data de 21 august 2016, orașul Cimișlia a avut loc Festivalul Strugurelui ediția a IV-a. În cadrul acestui festival național au participat producătorii și exportatorii de struguri din toată țara, savanți în domeniu, producători de utilaje și ambalaje pentru procesarea strugurilor, producători de material săditor.   Din sectorul viticulturii ne-au reprezentat cu succes raionul Ialoveni : Asociația producătorilor de struguri de masă din s.Costești, conducător Ion Sula. SRL,,Agrif-Trans”, s.Ruseștii-Noi, conducător Tudor Jumir. GȚ,,Nicolae Postica...
PEȘEDINTELE RAIONULUI, DOMNUL ANATOLIE DIMITRIU, A SEMNAT CONVENŢIA COLECTIVĂ LA NIVEL TERITORIAL

PEȘEDINTELE RAIONULUI, DOMNUL ANATOLIE DIMITRIU, A SEMNAT CONVENŢIA COLECTIVĂ LA NIVEL TERITORIAL

  Recent, Comisia tripartită din raionul Ialoveni, constituită din reprezentnţi ai administrației raionului,  Asociaţiei Teritoriale a Patronatelor şi Consiliului Interramural al sindicatelor, au aprobat, în variantă finală  Convenţia Colectivă la nivel teritorial pentru anii 2016-2020. Documentul, care poartă semnătura domnului Anatolie Dimitriu, președintelc raionului, a fost perfectat în conformitate cu prevederile Legii privind organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, a comisiilor pentru consultărişi negocieri colective la nivel de...
No thumbnail available

CONCURS

  Liceul Teoretic ”Petre Ștefănucă” Ialoveni anunță concurs la funcțiile vacante de: director adjunct înstruire (1 unitate); director adjunct pentru educație (1 unitate). Pentru participare la concurs, persoanele interesate vor depune următoarele documente: cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 a Regulamentului ”Cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățămînt general”, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr....
No thumbnail available

Anunț de recrutare

Anunț de recrutare Denumirea şi sediul instituției organizatoare a concursului – IMSP Centrul de Sănătate Costești, r. Ialoveni.   Denumirea postului pentru care se organizează concursul – medic de familie 1,0 funcție.     Fișa postului scos la concurs: Organizarea activităţii, funcţiile şi drepturile medicului de familie: Medicul de familie realizează primirea ambulatorică şi vizite la domiciliu a pacienţilor, acordă asistenţă medicală de urgenţă, efectuează complexul de măsuri profilactice, diagnostico-curative inclusiv de recuperare, intervine în problemele medico-sociale ale...
Recomandări referitor la organizarea recoltării, achiziționării și procesării strugurilor în condițiile anului 2016

Recomandări referitor la organizarea recoltării, achiziționării și procesării strugurilor în condițiile anului 2016

Prin prezenta, Vă aducem la cunoștință că Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în comun cu Oficiul Național al Viei și Vinului, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producției Alcoolice și Insitutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, organizează întruniri regionale, cu genericul ,,Unele recomandări referitor la organizarea recoltării, achiziționării și procesării strugurilor în condițiile anului 2016”, și anume: 23.08.2016, orele 10:00 – s.Stăuceni, mun.Chișinău (sala pentru festivități...
Informație cu privire la acordarea ajutorului de stat în caz de situaţii excepţionale cu carater natural

Informație cu privire la acordarea ajutorului de stat în caz de situaţii excepţionale cu carater natural

Prin prezenta, vă  informăm următorele: 1. Toate situaţiile excepţionale cu caracter natural (Ploi torențiale, ploi cu grindină e.t.c) care au avut loc pe parcursul anului pe teritoriul raionului sunt luate la evidenţă de către Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale în conformitate cu Regulamentul cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumulare şi prezentare a informaţiilor în domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale, aprobat prin...
Start campaniei de recepționare a dosarelor pentru obținerea subvențiilor

Start campaniei de recepționare a dosarelor pentru obținerea subvențiilor

Începând cu data de  5 august, fermierii pot depune cereri pentru a beneficia de subvenții de la stat. Startul campaniei a fost dat la frigiderul unei întreprinderi situată în s. Costeşti, r-nul Ialoveni administrată de Maria Vedrașcu. Doamna fermier, din Mileştii Mici, Ialoveni, pe lângă subvenţia solicitată, suplimentar, va beneficia de un adaos la valoarea subvenţiei, în mărime de 15%, conform noilor prevederi ale Regulamentului de subvenţionare pentru 2016. Creând întreprinderea...
Prilej

Prilej

5 august este ziua de naștere a domnului Ilie NOUR, consilier în Consiliul raional Ialoveni. Cu acest prilej  administrația raionului îi adresează frumoase felicitări cu urări de sănătate, fericire, succese în activitatea cotidiană. Fie ca această zi însorită să-i aducă bucuria împlinirilor,  clipe de cutezanță, temeritate și semeție pentru un viitor prosper.  ...
Prilej

Prilej

La 3 august doamna Margareta Bivol, consilier în  Consiliul raional Ialoveni, își sărbătorește ziua de naștere. Colegii din Consiliu, precum și  angajații serviciilor publice subordonate forului reprezentativ, îi adresează  omagiatei sincere felicitări cu prilejul jubileului de 50 de ani, dorindu-i sănătate, fericire, prosperare, succese în activitatea de muncă, nemărginite bucurii alături de cei dragi. ... Aceleași felicitări  sunt adresate și doamnei Mariana Chira, specialist în Direcția economie, agricultură și cadastru din cadrul Consiliului...