evenimente

evenimente

AU FOST OMAGIAŢI  CEI MAI  BUNI REPREZENTANȚI AI SECTORULUI AGRICOL ȘI INDUSTRIAL Agricultura și industria de prelucrare au fost și rămân a fi principalele ramuri ale economiei raionului Ialoveni, iar pe baza acestora se formează, în linii mari, bugetul local. Pornind de la acest indiscutabil adevăr, administrația raionului acordă o atenție sporită acestor sectoare și, conform tradiției, a  organizat, în ziua de 24 noiembrie curent, o festivitate consacrată sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului...
Evenimente

Evenimente

AU FOST OMAGIAŢI  CEI MAI  BUNI REPREZENTANȚI AI SECTORULUI AGRICOL ȘI INDUSTRIAL Agricultura și industria de prelucrare au fost și rămân a fi principalele ramuri ale economiei raionului Ialoveni, iar pe baza acestora se formează, în linii mari, bugetul local. Pornind de la acest indiscutabil adevăr, administrația raionului acordă o atenție sporită acestor sectoare și, conform tradiției, a  organizat, în ziua de 24 noiembrie curent, o festivitate consacrată sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului...
Implementarea prevederilor Legii nr.140 din 14.06.2013

Implementarea prevederilor Legii nr.140 din 14.06.2013

În data de  23 noiembrie 2017 în cadrul Consiliului raional Ialoveni, a fost desfășurată instruirea autorității tutelare locale în scopul familiarizării cu conținutul amendamentelor operate la cadrul normativ pentru implementarea prevederilor Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situație de risc și a copiilor separați de părinți, de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu, Asociația Obștească ”Parteneriate pentru fiecare copil”. Dnul Anatolie DIMITRIU, președintele raionului...
A V I Z

A V I Z

  CONSILIUL RAIONAL IALOVENI anunţă prelungirea termenului concursului  pentru ocuparea funcţiei publice vacante - Specialist, Secție economie din cadrul Direcției economie, agricultură și cadastru;   Scopul general al funcţiei:  Acordarea asistenței informaționale, metodice și tehnologice antreprenorilor din raion cît și atragerea investiților.   Sarcinile de bază: Realizarea sarcinelor de complexitate înaltă, interdependente, în implimentarea/ coordonarea politicilor în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii; 2.Coordonarea relațiilor de parteneriat cu autoritățile administrației publice și ONG-urile din țară și de peste hotare...
A V I Z

A V I Z

  CONSILIUL RAIONAL IALOVENI anunţă prelungirea termenului concursului  pentru ocuparea funcţiei publice vacante - Specialist, Secția agricultură din cadrul Direcției economie, agricultură și cadastru;   Scopul general al funcţiei: Creșterea productivității a produselor agricole, prin promovarea și realizarea politicilor publice a MAIA în sectorul agroindustrial, în rezultatul modernizării și înființării plantațiilor multianuale.   Sarcinile de bază: Realizarea sarcinilor în procesul de prelucrare și distribuire a producției vegetale; Aplicarea asistenței metodologice în amplasarea corectă a culturilor de cîmp...
A V I Z

A V I Z

  CONSILIUL RAIONAL IALOVENI APARATUL PREȘEDINTELUI RAIONULUI anunţă prelungirea termenului concursului  pentru ocuparea funcţiei publice vacante Specialist ( în probleme de contabilitate) Aparatului președintelui raionului (pe termen determinat)   Scopul general al funcţiei: Asigurarea evidenței contabile a executării devizelor de cheltuieli, bugetare și a devizelor financiare ale mijloacelor special și asigurarea corectă a evidenței contabile.   Sarcinile de bază: Realizarea sarcinilor de complexitate scăzută, în domeniul implimentării politicilor de contabilitate bugetară, Primirea și repartizarea mijloacelor bănești; Asigurarea...
A V I Z

A V I Z

  CONSILIUL RAIONAL IALOVENI APARATUL PREȘEDINTELUI RAIONULUI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante Specialist, Secția construcții gospodărie comunală și drumuri   Scopul general al funcţiei: Implimentarea și dirijarea în raion a politicii în domeniul infrastructurii drumurilor și gospodăriei comunale, promovate de Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriul, Consiliul raional.   Sarcinile de bază: 1.Realizează sarcinilor de complexitate înaltă în domeniul gospodăriei comunale și drumurilor;  2. Monitorizarea şi orientarea executarii lucrărilor de construcţii și reparații a...
A V I Z

A V I Z

  CONSILIUL RAIONAL IALOVENI anunţă prelungirea termenului concursului  pentru ocuparea funcţiei publice vacante - Specialist, Serviciul relații funciare și cadastru din cadrul Direcției economie, agricultură și cadastru;   Scopul general al funcţiei: Contribuirea la realizarea concepției unice de dezvoltare a relațiilor funciare pe întreg teritoriu, indiferenr de forma organizațională- juridică, tipul de proprietate asupra pămîntului și hotarele administrativ-teritoriale.   Sarcinile de bază: 1.  Implementarea procesului de reglementare a regimului proprietății funciare; 2. Implementarea procedurilor de ținere a cadastrului funciar; 3....
A V I Z

A V I Z

  CONSILIUL RAIONAL IALOVENI APARATUL PREȘEDINTELUI RAIONULUI anunţă prelungirea termenului concursului  pentru ocuparea funcţiei publice vacante Specialist superior, Secția construcții gospodărie comunală și drumuri (pe termen determinat)   Scopul general al funcţiei: Implimentarea și dirijarea în raion a politicii în domeniul construcțiilor, infrastructurii drumurilor și gospodăriei comunale, promovate de Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriul, Consiliul raional.   Sarcinile de bază: 1.Realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul politicilor construcțiilor; 2.Aplică cunoștințe teoretice și practice în domeniul...
A V I Z

A V I Z

  CONSILIUL RAIONAL IALOVENI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante - Specialist principal, Secție economie din cadrul Direcției economie, agricultură și cadastru;   Scopul general al funcţiei: Inițierea, desfășurarea și finalizarea procedurile de achiziție publică, conform prevederilor Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și Hotărîrilor de Guvern conexe.   Sarcinile de bază: Realizarea sarcinelor de complexitate înaltă, interdependente, în implimentarea/ coordonarea politicilor în domeniul achizițiilor publice; Asigurarea eficientă a achizițiilor publice; Organizarea licitațiilor pentru...