MESAJUL    domnului Anatolie DIMITRIU,  Preşedintele Raionului Ialoveni, cu prilejul sărbătorii ,,Sfântul Ierarh Nicolae” – Hramul localităţilor:  Bardar, Costeşti, Horeşti, Mileştii Mici, Moleşti, Pojăreni, Puhoi şi Misovca.

MESAJUL domnului Anatolie DIMITRIU, Preşedintele Raionului Ialoveni, cu prilejul sărbătorii ,,Sfântul Ierarh Nicolae” – Hramul localităţilor: Bardar, Costeşti, Horeşti, Mileştii Mici, Moleşti, Pojăreni, Puhoi şi Misovca.

Stimaţi cetăţeni! Mult stimaţi locuitori ai satelor Bardar, Costești, Horești, Mileștii Mici, Molești, Pojoreni, Puhoi și Misovca. Cu ocazia sărbătorii Hramului bisericii dumneavoastră Sf. Nicolae, din numele Consiliului raional, Vă adresez cele mai sincere felicitări de multă sănătate, fericire și împlinire a tuturor dorinţelor. Să fiţi înobilaţi cu puterea de a trece peste obstacolele ce apar în calea vieţii fără a renunţa la speranţa şi credinţa ce le purtaţi în suflete. Familiile să vă...
Aviz!  seminar cu tema: „ÎNTREȚINEREA ȘI REPRODUCEREA BOVINELOR”

Aviz! seminar cu tema: „ÎNTREȚINEREA ȘI REPRODUCEREA BOVINELOR”

Vă aducem la cunoştinţă, că pe data de 24 mai 2017 la ora 11-00  AO CE „Agroform” organizează seminar cu tema: „ÎNTREȚINEREA ȘI REPRODUCEREA BOVINELOR” Locul desfășurării:   Sala mare, Direcția raională Siguranța Alimentelor Ialoveni (la întrare despre Mileștii Mici) Pentru informaţii suplimentare Vă adresaţi: AO Centrul de Extensiune „Agroform” ACSA Ialoveni, str. Al. cel Bun, 17 et.II, biroul 202 tel /268/ 2-68-98. AGENDA SEMINARULUI...
A V I Z

A V I Z

  CONSILIUL RAIONAL IALOVENI APARATUL PREȘEDINTELUI RAIONULUI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante Șef Direcție Administrație Publică (pe termen determinat) Scopul general al funcţiei: Colaborarea cu autorițățile administrației publice locale de nivelul I, subdiviziunile din subordinea Consiliului raional, Serviciile Publice Desconcentrate și Descentralizate ale raionului, alte instituții și organizații pentru soluționarea problemelor de interes comun.   Sarcinile de bază: Coordonează activitatea administrației publice de nivelul I și II; 2.Coordonează instituirea cadrelor cu funcții publice în...
Mesaj de felicitare

Mesaj de felicitare

Administraţia raionului, în comun cu specialiştii cu funcţie de execuţie ai Consiliului raional, exprimă cele mai sincere felicitări, apreciere şi urări de bine Doamnei ARBUZ Ludmila, specialist principal/antecamera cu ocazia zilei de naştere! Vă dorim mereu să rămîneţi la fel de pozitivă, optimistă şi binevoitoare, precum Vă cunoaştem cu toţii. La mulţi ani!...
CONCURSUL TINERELOR FAMILII ,,CREDEM ! IUBIM ! ZIDIM !”, CONSACRAT ZILEI INTERNAŢIONALE A FAMILIEI

CONCURSUL TINERELOR FAMILII ,,CREDEM ! IUBIM ! ZIDIM !”, CONSACRAT ZILEI INTERNAŢIONALE A FAMILIEI

  În scopul promovării potenţialului valoric autentic al tinerelor familii-model, în contextul marcării sărbătorii ,,Ziua Internaţională a Familiei”, la 15 mai 2017, Casa Raională de Cultură Ialoveni, s-a desfăşurat Concursul Tinerelor Familii ,,Credem ! Iubim! Zidim !”, Ediţia I, organizat de Şcoala Primară ,,Ion Creangă”, Ialoveni, în parteneriat cu Primăria Ialoveni, Direcţia Generală Educaţie şi Secţia Cultură, Consiliul Raional Ialoveni. Tinerele familii care au intrat în compeţie sunt: Familia LEANCĂ Ion...
Audienții școlii viticultorului la ore practice

Audienții școlii viticultorului la ore practice

Vineri, 12 mai 2017 audienții școlii viticultorului au participat la un nou ciclu practic, care sa desfășurat în plantațiile viticole din satul Costești. În cadrul orelor practice profesorul Valeriu CEBOTARI, șef-adjunct Direcție  al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare sa referit la operațiile tehnologice în verde: plivitul inițial al lăstarilor în plantațiile pe rod, tehnica și regulile suprimării lăstarilor considerați de prisos, stabilirea sarcinii biologice a butucilor, ciupitul, copilitul ș.a. Larisa MUNTEANU,...
VIZITĂ DE STUDIU - SCHIMB DE BUNE PRACTICI ŞI EXPERIENŢE ÎN IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI NAŢIONAL ,,FONDUL PENTRU TINERI”

VIZITĂ DE STUDIU - SCHIMB DE BUNE PRACTICI ŞI EXPERIENŢE ÎN IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI NAŢIONAL ,,FONDUL PENTRU TINERI”

  Astăzi, 14 mai 2017, echipa Fondului pentru Tineri Râşcani, coordonator – domnul Denis ŢURCANU şi echipa Fondului pentru Tineri Floreşti, coordonator – doamna Ina CHIHAI, a efectuat o vizită de studiu în raional Ialoveni pentru a consolida comunicarea şi cooperarea între tinerii membri ai Programului ,,Youth Bank Moldova”. Atelierul s-a desfăşurat în sala mare de şedinţe, Consiliul Raional Ialoveni, cu exerciţii de cunoaştere şi jocuri energizante, organizate de echipa Fondului...
Şedinţă ordinară a Consiliului

Şedinţă ordinară a Consiliului

  Şedinţa Ordinară a Consiliului raional este programată pentru 18 mai 2017   În temeiul prevederilor art.45, alin.2 , art. 53, alin.1, lit.(f), ale Legii privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006,   domnul    Anatolie Dimitriu,   preşedintele raionului,  a semnat dispoziţia nr. 54-g  din    05 mai  2017, privind convocarea, în şedinţă ordinară, a consilierilor raionali pentru data de  18 mai 2017. Şedinţa va avea loc în Sala mare de şedinţe a Consiliului raional ...
Vizita de documentare în domeniul Educaţiei Incluzive

Vizita de documentare în domeniul Educaţiei Incluzive

La, 11 mai 2017,  Ministerul Educaţiei al RM, Lumos Foundation Moldova în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni au efectuat o vizită de documentare în domeniul Educaţiei Incluzive în Grădiniţa nr.5”Licurici” din Ialoveni  şi Liceul Teoretic „Petre Ştefănucă” Ialoveni- instituţii cu practici incluzive. Oaspeţii au fost întâmpinaţi cu un cuvânt de salut şi remarce întroductive, de bun venit din partea preşedintelui raionului Anatolie Dimitriu. Domnul preşedinte a menţionat: „raionul Ialoveni este...
În luna mai vor avea loc 3 expoziții specializate în domeniul agroalimentar

În luna mai vor avea loc 3 expoziții specializate în domeniul agroalimentar

În perioada 17-21 mai 2017, în pavilioanele CIE „MOLDEXPO” SA,  se vor desfășura următoarele expoziții internaționale specializate:    -  „Food&Drinks” - expoziţie internaţională specializată de produse alimentare şi materii prime pentru producerea acestora, ediţia a XXIV-a;    - „Food Technology” - expoziţie internaţională specializată de echipamente şi tehnologii pentru industria alimentară şi de prelucrare, ediţia a XXIV-a;    -   „Packaging. Depot” - expoziţie internaţională specializată de ambalaje, materiale, tehnologii şi utilaje pentru...