Primăriile Raionului

LISTA PRIMARILOR  ŞI  SECRETARILOR din raionul IALOVENI

Nr

 

Denumirea

 

APL-ului

Numele,

prenumele

primarului

Telefon

serviciu

 

Numele,

prenumele

secretarului

 

Telefon

serviciu,

mobil

Cod

Poştal

MD

1 Ialoveni (268) Armașu Sergiu 2-24-84 2-24-30, 6801
2 Bardar Plugaru Petru 37-2-36 Tonu Alexei 37-2-38 6811
3 Cărbuna Spinache

Vitalie

65-2-36 Sobol Ion 65-2-38 7713
4 Cigîrleni Duplava Grigore 71-2-36 Josu Alexandra 71-2-36 7715
5 Costeşti Petrea Natalia 51-2-36 Pavalachi

Valentina

51-2-38 6813
6 Gangura Bobeica Marcel 70-2-36 Ştepliuc Angela 70-2-38 7721
7 Dănceni Vîrlan Andrei 34-2-36 Ungureanu

Tatiana

34-2-38 6814
8 Hansca Moşneguţa Aliona 56-2-36 Samatios Emilia 56-2-59

068755093

6815
9 Horăşti Cigoreanu Petru 58-2-36 Negru Tatiana 58-2-36 6816
10 Horodca Vlasî Ștefan 40-2-36

40-3-55

Cononov Ecaterina 40-2-36 6817
11 Malcoci Puiu Serghei 31-2-36 Boboc Gheorghe 31-2-38 6818
12 Mileştii Mici Carmanu Lilian 68-2-36 Agrici Andrei 68-2-38 6819
13 Moleşti Catan Mihai 93-4-44 Cujbă Galina 55-2-38 6820
14 Nimoreni Covali Andrei 32-2-36 Coval Mihai 32-2-38 6821
15 Pojoreni Chicerman Anatolie 36-2-36 Nițulaș  Ana 36-2-36 6823
16 Puhoi Frunză Petru 63-2-36 Coadă Svetlana 63-2-38 6824
17 Răzeni Creţu Ion 74-2-36 Bortă Nina 74-5-38 7728
18 Ruseştii Noi Codreanu Pavel 41-2-36 Cîșleanu Silvia 41-2-38 6825
19 Sociteni Goloman

Victor

 

35–2-36 Arhip Maria 35-2-38 6826
20 Suruceni Blăniţă Vasile 33–2-36 Vieru Tatiana 33-2-38 6827
21 Ţîpala Castraveț Ilie 61–2-36 Bezerdic Zinaida

 

61–2-38 6828
22 Ulmu Druceanu Veaceslav 47-2-36

 

Birca Iulia 47–2-38 6829
23 Varatic Chirman Iurie 75-2-36 Baltaga Maria 75-2-36 7731
24 Văsieni Candu Sergiu 44-2-36 Vrabie Gheorghe 44–2-38 6830
25 Zîmbreni Ţonu Daniel 57-2-36 Dogaru Ana 57–2-38 6831