• Home »
  • Noutăți »
  • MESAJ DE FELICITARE CU PRILEJUL ZILEI DE NAŞTERE A DOMNULUI SERGIU ARMAŞU, PRIMAR DE IALOVENI

MESAJ DE FELICITARE CU PRILEJUL ZILEI DE NAŞTERE A DOMNULUI SERGIU ARMAŞU, PRIMAR DE IALOVENI

Stimate Domnule Profesor !

Cunoştinţele temeinice şi experienţa Dumneavoastră bogată, în simbioză cu lumina şi căldura anotimpului vieţii Dumneavoastră, sugerează curţii supreme a conştiinţei noastre, că avem datoria morală de a Vă adresa un sincer mesaj de felicitare, care să cuprindă deosebita noastră bucurie, cu fericitul prilej al zilei Dumneavoastră de naştere.

Afirmăm cu toată plinătatea, Vă distingem ca un manager veritabil care diseminează bunele practici de guvernare locală, care se justifică şi se relevă prin: responsabilitate, profesionalism,  eficacitate şi eficienţă, cultura organizaţională şi capacitatea administrativă a autorităţii publice de a , şi de a răspunde adecvat la necesităţile şi doleanţele locuitorilor. Sunt valorile şi principiile pe care ni le cultivaţi cu vocaţie şi dăruire.

Ne exprimăm înalta preţuire şi recunoştinţă pentru efortul imens al Dumneavoastră de a spori imaginea oraşului Ialoveni prin investiţia inteligentă în dezvoltarea durabilă şi consolidarea relaţiilor de cooperare cu diferiţi parteneri, care ne oferă oportunităţi de a atrage resurse şi de a implementa proiecte comunitare.

Este impresionant că aţi adunat în palmares rezultate merituoase în domeniul administraţiei publice – oglinda şi legitimitatea Dumneavoastră ca autoritate de prim-rang a administraţiei publice locale.

Stimate Domnule Primar, Vă dorim să ne trăiţi, că ne trebuiţi la mulţi ani şi fericiţi, sănătos, demn, impetuos, cu integritate şi perfecţiune morală, cu vigoare, inspiraţie şi putere de creaţie !

Cu profundă gratitudine,            

                                                                         Lilian CARMANU,   Preşedintele Raionului Ialoveni