Comunicat informativ

ÎN DATA DE 16 FEBRUARIE CURENT VA AVEA O ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI RAIONAL IALOVENI

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2) , art. 53, alin.(1), lit.(f), ale Legii privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, domnul  Anatolie Dimitriu,  președintele raionului,  a semnat dispoziţia nr. 25-g  din    12 februarie 2018,privind convocarea, în şedinţă extraordinară, a consilierilor raionali pentru data de  16 februarie 2018.

Şedinţa se va desfășura  în Sala mare de şedinţe a Consiliului raional  Ialoveni, cu începere de la orele 11:30, având următoarea Agendă:

1.Cu privire la numirea în funcţie a doamnei Margarita Tonu

Informație –Anatolie Dimitriu, președintele raionului

2.Cu privire la exercitarea  interimatului  funcției de șef Direcție economie, agricultură,cadastru

Informație –Anatolie Dimitriu, președintele raionului

3.Cu privire la aprobarea modificărilor operate în unele decizii ale Consiliului raional

Informație –Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului raional

4.Despre aprobarea Regulamentelor interne privind plata premiului anual persoanelor, care deţin funcţii de demnitate publică, şi funcţionarilor publici  din cadrul Consiliului raional Ialoveni

Informație –Valeriu Racu, șef Direcție finanțe

5.Cu privire la  desemnarea reprezentantului Consiliului raional în instanța de judecată.

Informație –Anatolie Dimitriu, președintele raionului

6.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Informație –Valeriu Racu, șef Direcție finanțe

7.Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen,

termen redus şi serviciul civil în primăvara-vara  anului 2018

Informație –Oleg Mereacre, vicepreședinte al raionului

 1. Cu privire la precizarea bugetului raional pentru anul 2018

Informație –Valeriu Racu, șef Direcție finanțe

9.Cu privire la organizarea concursului pentru funcția de secretar al Consiliului raional

Informație –Anatolie Dimitriu, președintele raionului

10.Cu privire la asigurarea interimatului funcției de secretar al Consiliului raional

Informație –Anatolie Dimitriu, președintele raionului

 

      În aceeași zi, cu începere de la orele 10:00, vor avea loc, simultan, ședințe ale  două comisii de specialitate, după cum urmează     

Comisia 1.Comisia finanțe, buget și atragerea investițiilor

 1. Bivol Margareta
 2. Bivol Ștefan
 3. Becciev Andrei
 4. Cerbușca Serghei
 5. Gonța Victor
 6. Iasinschi Tudor
 7. Nour Ilie

 

Comisia 5.Comisia administraţie publică, juridică și ordine publică                  

 1. Cujbă Ion
 2. Dubiță Ghenadie
 3. Iadâchin Igor
 4. Melenciuc Anatolie
 5. Pocitar-Poparcea Diana
 6. Tonu Alexandru
 7. Țurcanu Valeriu