Comunicat Informativ

Pentru ziua de 30 martie este programată o nouă ședință a Consiliului raional Ialoveni

 

Vă informăm, că, în temeiul prevederilor art.45, alin.(2) , art. 53, alin.(1), lit.(f), ale Legii privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, domnul  Oleg Mereacre,  președinte-interimar al raionului,  a semnat dispoziţia nr. 45-g  din    27 martie 2018, privind convocarea, în şedinţă extraordinară, a consilierilor raionali pentru data de  30 martie 2018.

Şedinţa se va desfășura  în Sala mare de şedinţe a Consiliului raional  Ialoveni, cu începere de la orele 15:00, având următoarea Agendă:

1.Cu privire la execuția bugetului raional pentru anul 2017

Informație –Valeriu Racu, șef Direcție finanțe

2.Cu privire la stabilirea salariilor lunare pentru personalul de conducere din instituţiile medico-sanitare publice ale raionului

Informație –Victor Istratiev, vicepreședinte al raionului

3.Cu privire la ridicarea înainte de termen a unui mandat de consilier raional

Informație –Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului raional

4.Cu privire la aprobarea modificărilor operate în unele decizii ale Consiliului raional

Informație –Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului raional

5.Cu privire la abrogarea unor decizii ale Consiliului raional

Informație –Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului raional

 

P.S. În aceeași zi, 30 martie, vor avea loc  ședințele a două comisii consultative-de specialitate:

  • Comisia finanțe, buget și atragerea investițiilor- orele 14.00, biroul vicepreședintelui raionului, Istratiev Victor
  • Comisia administraţie publică, juridică și ordine publică – orele 14.00, biroul secretarului raionului, Mereacre Nicolae.