Școlarizarea viticultorilor

Școlarizarea viticultorilor

În data de 20 ianuarie 2017 a avut loc instruirea în cadrul unui nou ciclu teoretic al audienților școlii viticultorului, susținută financiar de Fundația Elvețiană,,HEKS Moldova”, contribuțiilor proprii ale celor prezenți prin intermediul Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Struguri din Moldova și logistic de Consiliul raional Ialoveni. Profesorul Valeriu CEBOTARI s-a referit la metodele de îmulțire vegetativă a viței de vie, cultura plantațiilor de altoi și portaltoi, păstrarea materialului săditor. Deasemenea...
Seminar cu producătorii de cereale din raion

Seminar cu producătorii de cereale din raion

  Pe 20 ianuarie  curent Secţia  agricultură a desfășurat un seminar  de informare şi consultanţă cu producătorii  de cereale de I şi II grupă. Savanţii de la Institutul Genetică,   Fiziologie şi Protecţia Plantelor  a AŞM au vorbit  despre importanţa culturilor leguminoase în structura asolamentelor la culturile de câmp,  precum şi despre  valoarea producţiei vegetale obţinută de la această grupă de culturi agricole. De asemenea spre atenţia producătorilor  au fost făcute un şir...
Ședința Comisiei Situațiilor excepționale

Ședința Comisiei Situațiilor excepționale

Astăzi, 20 ianuarie a avut loc ședința Comisiei Situațiilor Excepționale. S-a decis  Se ia act de informaţia prezentată de către raportori.  Se propune primarilor oraşului, satelor, comunelor din raion – președinți a Comisiilor pentru Situații Excepționale din localitate să desfășoare ședințe a comisiilor pentrusituații excepționale în scopul asigurării  circulației transportului și cetăţenilor în condițiile climaterice nefavorabile. SA „Drumuri Ialoveni”: va efectua calculele forţelor şi mijloacelor necesare pentru dezăpezirea drumurilor naționale, raionale, cît...
Asigurarea dreptului la educație pentru toți copiii - obiectiv strategic pentru structurile raionului Ialoveni

Asigurarea dreptului la educație pentru toți copiii - obiectiv strategic pentru structurile raionului Ialoveni

       ,,Asigurarea dreptului la educație pentru toți copiii - obiectiv strategic pentru structurile raionului Ialoveni” – a fost genericul întrevederii reprezentanților structurilor din raionul Ialoveni cu reprezentanții Fundației Lumos din Marea Britanie, care au vizitat Republica Moldova. Scopul vizitei Fundației Lumos din Marea Britanie  în Republica Moldova a fost cunoașterea rezultatelor obținute de raionul Ialoveni, cu suportul Lumos, privind incluziunea şi protecţia copiilor aflaţi în situație de risc. În acest context, la...
Seminar metodologic  la Liceul Teoretic Costești

Seminar metodologic la Liceul Teoretic Costești

   Seminar metodologic  la Liceul Teoretic Costești ,,  Evaluarea lecției prin prisma Standardelor de competență profesională ”, așa a fost subiectul seminarului metodologic pentru directorii adjuncți pentru instruire  din raion organizat și desfășurat la data de 18 ianuarie 2017 de către Direcția Generală Educație Ialoveni în incinta  Liceului Teoretic Costești. În cadrul seminarului participanții au asistat la lecțiile predate de către cadrele didactice din liceu: Dorina Mereacre, Limba engleză, clasa a...
Mesaj de felicitare!

Mesaj de felicitare!

  Stimate domn consilier raional Ion CUJBĂ, Din numele Președintelui raionului Ialoveni, Anatolie DIMITRIU, Consiliului raional, Vă aducem în dar cele mai sincere felicitări cu ocazia sărbătoririi unui frumos jubileu de la naștere. Vă urăm multă sănătate, mereu să fiți plin de energie şi inspirație, să vă simțiţi mereu apreciat. Să aveți parte de rezultate maxime în ceea ce faceți, căldură și dragoste în suflet. Visele de astăzi să devină realitate. Speranțele...
Suport la inițierea afacerii - Programul pilot ”Femei în Afaceri”

Suport la inițierea afacerii - Programul pilot ”Femei în Afaceri”

Această etapă cuprinde: instruire și îndrumare pentru a pregăti femeile care planifică lansarea propriei afaceri pe teritoriul Republicii Moldova în următoarele 12 luni de la aplicare la Program. Pentru completarea formularului accesați linkul de mai jos: www.survey123.arcgis.com/share/982701b46cda4113a16044ddb66a60bc  ...
Consiliul Raional Ialoveni aduce la cunostință agenților economici

Consiliul Raional Ialoveni aduce la cunostință agenților economici

Serviciul Protecției  Civile și Situațiilor Excepționale al MAI , ca autoritate al administrării publice centrale în domeniul protecției civile și apărării împotriva incendiilor , în conformitate cu prevederile Legii nr. 93-XVI din 05.04.2007 Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale și Legii nr.267 din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor , intru minimalizarea riscului incendiilor , excluderea incidentelor produse în ultima perioadă pe teritoriul republicii, cum ar fi explozie la cafeneaua  ,,...
Plan de Achiziții pentru anul 2017
În atenția operatorilor de drone din raionul Ialoveni

În atenția operatorilor de drone din raionul Ialoveni

Consiliul Raional Ialoveni vă aduce la cunoștință că  Comisia Europeană a lansat un nou apel de proiecte în cadrul Programului COSME. Titlul apelului: Creșterea gradului de conștientizare ai operatorilor de drone despre obligațiile privind confidențialitatea și protecția datelor. Acronim: COS-DRONES-2016-03-02 Termen limită de depune a dosarelor: 04.04.2017 Obiectivul apelului este de a elabora cursuri digitale pentru producătorii, piloții și operatorii de drone (aeronave fără pilot (Unmanned Aircraft). Aceste instrumente vor contribui la înțelegerea responsabilităților și obligațiilor de protejare...