A V I Z

A V I Z

 CONSILIUL RAIONAL IALOVENI APARATUL PREȘEDINTELUI RAIONULUI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante Specialist ( în probleme de contabilitate) Aparatului președintelui raionului (pe termen determinat)   Scopul general al funcţiei: Asigurarea evidenței contabile a executării devizelor de cheltuieli, bugetare și a devizelorfinanciare ale mijloacelor special și asugurarea corectă a evidenței contabile.   Sarcinile de bază: Realizarea sarcinilor de complexitate scăzută, în domeniul implimentării politicilor de contabilitate bugetară, Primirea și repartizarea mijloacelor bănești; Asigurarea pregătirii și sistematizării...
A V I Z

A V I Z

CONSILIUL RAIONAL IALOVENI APARATUL PREȘEDINTELUI RAIONULUI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante Șef Direcție administrație publică (pe termen determinat) Scopul general al funcţiei: Colaborarea cu autorițățile administrației publice locale de nivelul I, subdiviziunile din subordinea Consiliului raional, Serviciile Publice Desconcentrate și Descentralizate ale raionului, alte instituții și organizații pentru soluționarea problemelor de interes comun.   Sarcinile de bază: Coordonează activitatea administrației publice de nivelul I și II; Coordonează instituirea cadrelor cu funcții publiceîmn...
A V I Z

A V I Z

    CONSILIUL RAIONAL IALOVENI APARATUL PREȘEDINTELUI RAIONULUI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante Auditor intern din cadrul Aparatului președintelui raionului   Scopul general al funcţiei: Efectuarea activității de audit intern pentru evaluarea sistemelor de management financiar și control intern ale entității audiate.   Sarcinile de bază: Realizează sarcini stabilite în domeniul planificării, coordonării și organizării activității de audit, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu; Aplică metode, tehnici și proceduri adecvate domeniului de compenență în baza instrucțiunilor primite...
Vizita delegației din Ukraina în raionul Ialoveni

Vizita delegației din Ukraina în raionul Ialoveni

           Astăzi, 23 februarie, la invitaţia conducerii raionului Ialoveni, delegația din Ukraina, Sniezhanna Derzhanovska și Marianna Gonchar, promotori ai respectării drepturilor copiilor, domnul Anatolie Dimitriu, președintele raionului, doamna Maria Tîrgoală, șef Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei, doamna Galina Nița, Șef, Direcția Generală Educație, domnul David Jarmul , voluntar, ,,Corpul Păcii al SUA” în oraşul Ialoveni și reprezentanții AO Lumos: Galina Bulat, Valentina Ghenciu, Angela Cara a întreprins o vizită...
Mesaj de felicitare

Mesaj de felicitare

Din numele Președintelui raionului Ialoveni, Anatolie DIMITRIU și a colegilor din cadrul Consiliului raional, aducem în dar cele mai sincere felicitări  cu ocazia zilei de naștere domnului Gavrilan Mihai, specialist, Secția construcții gospodărie comunală și drumuri! Vă urăm sănătate, energie și inspirație, să fiți mereu apreciat și iubit! Rezultate maxime în tot ceea ce faceți, căldură și dragoste în suflet. La multi ani!  ...
VIZITA AMBASADOAREI MARII BRITANII ÎN RAIONUL IALOVENI

VIZITA AMBASADOAREI MARII BRITANII ÎN RAIONUL IALOVENI

         Astăzi, 22 februarie 2017, la invitaţia conducerii raionului Ialoveni, Excelenţa Sa, doamna Lucy Joyce OBE, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în Republica Moldova, a întreprins o vizită de lucru la Consiliul Raional Ialoveni, unde a desfăşurat un dialog constructiv cu administraţia raionului Ialoveni şi a Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru. În cadrul întrevederii, domnul Anatolie DIMITRIU, Preşedintele Raionului...
ANUNȚ

ANUNȚ

Aprob: Șef DASPF Ialoveni _________________ Maria Tîrgoală  ANUNȚ   Direcţia Asistenţa Socială şi Protecţie a Familiei Ialoveni, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist principal (protecţia drepturilor copilului) în cadrul Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, 1 unități, funcţie publică de execuție.   Începând cu data de 20 februarie 2017, Persoanele interesate pot depune personal sau prin poştă Dosarul de concurs. - Formular de participare completat. - Copia buletinului de identitate. - Copia diplomelor de studii superioare,...
ANUNŢ

ANUNŢ

Aprob: Șef DASPF Ialoveni _________________ Maria Tîrgoală Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Ialoveni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei temporar vacante, psiholog în cadrul Centrului de asistență socială a familiei și copilului - 1 unități.   Începând cu data de 20 februarie 2017, Persoanele interesate pot depune personal sau prin poştă Dosarul de concurs. - Formular de participare completat. - Copia buletinului de identitate. - Copia diplomelor de studii superioare, de licenţă sau echivalente, anexele la diplome. - Copia...
ANUNȚ

ANUNȚ

Aprob: Șef DASPF Ialoveni _________________ Maria Tîrgoală Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Ialoveni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante, asistent social comunitar în cadrul serviciului Asistenţă socială comunitară – 3,0 unități ( or. Ialoveni - 1 unitate, s. Costești - 1 unitate, s. Răzeni – 0,5 unități, s. Bardar – 0,5 unități).   Începând cu data de 20 februarie 2017, Persoanele interesate pot depune personal sau prin poştă Dosarul de concurs. - Formular de participare...
Anunț

Anunț

Aprob: Șef DASPF Ialoveni _________________ Maria Tîrgoală ANUNȚ Direcţia Asistenţa Socială şi Protecţie a Familiei Ialoveni, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Şef adjunct în cadrul Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, 1 unități, funcţie publică de conducere.   Începând cu data de 20 februarie 2017, Persoanele interesate pot depune personal sau prin poştă Dosarul de concurs. - Formular de participare completat. - Copia buletinului de identitate. - Copia diplomelor de studii superioare, de licenţă sau...