A AVUT LOC OMAGIEREA FESTIVĂ A UNOR PERSONALITĂȚI MARCANTE ALE RAIONULUI “Topul personalităților”

A AVUT LOC OMAGIEREA FESTIVĂ A UNOR PERSONALITĂȚI MARCANTE ALE RAIONULUI “Topul personalităților”

  În ziua de 23 iunie curent, la Centrul transfrontalier de sprijin a mediului de afaceri, s-a desfășurat  ediția ordinară a tradiționalului concurs “Topul personalităților”. Dacă luăm în calcul și festivitățile organizate în anii 2009-2011, când aveau alt generic, și anume ”Omul anului”, vom preciza, că anul acesta a avut loc ediția a opta. Reamintim: Concursul are ca obiective stimularea dezvoltării antreprenoriatului, promovarea produselor și serviciilor agenților economici, recunoașterea de către administrația...
Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei profesionale a functionarului public

Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei profesionale a functionarului public

Stimaţi colegi,   La data de 23 iunie, marcăm Ziua profesională a funcţionarului public. Cu acest prilej, Administrația raionului Ialoveni, adresează tuturor angajaţilor din domeniul public cuvinte de mulţumire şi profundă gratitudine pentru activitatea ce o realizează zi de zi. Instituirea acestei sărbători este o confirmare a rolului funcţionarului public în realizarea celui mai important obiectiv - asigurarea unor servicii publice de calitate în interesul cetăţenilor. Iar profesionalismul, experienţa, competenţa constituie cheia succesului, pentru care merită...
Instruirea asistenților sociali comunitari

Instruirea asistenților sociali comunitari

Pentru 21, 22 iunie curent, a fost organizat procesul de instruire a asistenților sociali comunitari privind ”Metodologia aplicării managementului de caz și metodologia implementării Serviciului Social sprijin familial pentru familii cu copii”. Instruire organizată în parteneriat cu AO LUMOS și Direcția Asistentă Socială și Protecție a Familie Ialoveni. Scopul atelierului este de a îmbunătăți cunoștințele cu privire la metodologia de aplicare a managementului de caz, în scopul asigurării bunăstării copilului prin consolidarea...
Masa rotundă ,,Rolul actorilor sociali implicați în procesul de integrare pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități:abordări complxe și inovative”

Masa rotundă ,,Rolul actorilor sociali implicați în procesul de integrare pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități:abordări complxe și inovative”

La 20 iunie 2017 în com. Răzeni, r. Ialoveni, s-a desfășurat masa rotundă ,,Rolul actorilor sociali implicați în procesul de integrare pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități:abordări complxe și inovative”, eveniment organizat de AO ,,Eco-Răzeni” în parteneriat cu Direcția Asistență Socială și Protecția a Familiei Ialoveni. La acest eveniment au participat, dna Viorica Dumbrăveanu, Viceministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Repoblicii Moldova, dnul Vasile Croitoru, Director, Agenția Națională Asistență...
Ședința ordinară a Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate

Ședința ordinară a Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate

La 21 iunie curent, în incinta Consiliului Raional a avut loc ședința ordinară a Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate. La ședință au participat membrii comisiei, managerii de caz/asistenții sociali comunitari, pedagogi sociali și asistenți parentali profesioniști. În cadrul ședinței au fost examinate 13 subiecte ce țin de protecția familiei și copilului aflat în situație de risc. S-a decis asupra încetării plasamentului copilului în Serviciul Casa Comunitara in situatie de...
Mesaj de felicitare domnului Alexandru Tonu, consilier raional

Mesaj de felicitare domnului Alexandru Tonu, consilier raional

Președintele raionului Ialoveni, Anatolie DIMITRIU, împreună cu funcționarii din cadrul Consiliului raional transmite cordiale felicitări domnului TONU Alexandru, consilier raional , care la 22 iunie își sărbătorește ziua de naștere. Vă urăm multă sănătate, mereu să fiți plin de energie şi inspirație, să vă simțiţi mereu apreciat. Să aveți parte de rezultate maxime în ceea ce faceți, căldură și dragoste în suflet. Munca Dumneavoastră să fie apreciată după merit, iar cele...
În atenția agenților economici din raionul Ialoveni.

În atenția agenților economici din raionul Ialoveni.

Direcția Economie Agricultură și Cadastru din cadrul Consiliului Raional Ialoveni, vă informează că Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova are deosebita plăcere de a Vă invita să participați la programul  internațional ,,Misiunea Cumpărătorului", coordonat de Asociația Exportatorilor  de Minerale din Islanbul. Eveninentul va fi organizat la Istanbul, Turcia în perioada 22 - 27 august 2017, în timpul desfășurării Expoziției  Eurasia Marmoră  și Piatră Naturală, tehnologii de prelucrare (Project...
Anunț de recrutare a personalului medical

Anunț de recrutare a personalului medical

  Denumirea şi sediul instituției organizatoare a concursului; Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Răzeni ,s.Răzeni r-l Ialoveni   Denumirea și numărul posturilor pentru care se organizează concursul; Medic de familie  – 1post vacant, Asistentă medicală în sala de proceduri-1post vacant.   La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii generale și specifice; Condiţii generale: Dețin cetățenia Republicii Moldova; Dețin cetăţenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova și permis de lucru în...
A V I Z

A V I Z

 CONSILIUL RAIONAL IALOVENI APARATUL PREȘEDINTELUI RAIONULUI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante Specialist ( în probleme de contabilitate) Aparatului președintelui raionului (pe termen determinat)   Scopul general al funcţiei: Asigurarea evidenței contabile a executării devizelor de cheltuieli, bugetare și a devizelor financiare ale mijloacelor special și asigurarea corectă a evidenței contabile.   Sarcinile de bază: Realizarea sarcinilor de complexitate scăzută, în domeniul implimentării politicilor de contabilitate bugetară, Primirea și repartizarea mijloacelor bănești; Asigurarea pregătirii și...
A V I Z

A V I Z

  CONSILIUL RAIONAL IALOVENI APARATUL PREȘEDINTELUI RAIONULUI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante Specialist superior, Secția construcții gospodărie comunală și drumuri (pe termen determinat)   Scopul general al funcţiei: Implimentarea și dirijarea în raion a politicii în domeniul construcțiilor, infrastructurii drumurilor și gospodăriei comunale, promovate de Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriul, Consiliul raional.   Sarcinile de bază: 1.Realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul politicilor construcțiilor; 2.Aplică cunoștințe teoretice și practice în domeniul construcțiiilor, precum...