Ziua profesională a lucrătorilor din învăţămînt

La data de 04 octombrie 2017, în incinta Casei de Cultură  Ialoveni, s-a desfăşurat sărbătoarea Ziua profesională a lucrătorilor din învăţămînt. Oaspeţi  de onoare ai acestei sărbători au fost domnul Anatolie Dimitriu, preşedintele raionului, domnul Victor Istratiev, vicepreşedintele raionului, domnul Oleg Mereacre, vicepreşedintele raionului, doamna Daniela Nedelciuc, reprezentantul Guvernului în teritoriu, doamna Nina Miroliubov, preşedintele consiliului interramural  al Sindicatelor din raion, primari ai localităţilor din raion, şefi de direcţii, secţii din cadrul Consiliului raional Ialoveni, directorii instituţiilor de învăţămînt, cadre didactice, tineri specialişti, veterani ai muncii pedagogice. Festivitatea a fost deschisă cu un mesaj de felicitate de către șeful Direcției Generale Educație Ialoveni, doamna Galina Nița.

Președintele raionului, Anatolie Dimitriu, a acordat diplome de onoare  pentru abnegaţie, profesionalism în activitatea educaţională, vocaţie şi spirit organizatoric pentru  cadrele didactice din raion. În cadrul festivității au fost conferite diplome de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.  Pentru merite deosebite în pregătirea tinerei generaţii, contribuţie substanţială în promovarea valorilor general- umane au fost menționate cadre didactice cu diplome de la Direcţia Generală Educaţie.

Surpriza evenimentului a fost florile recunoștinței pentru toți cei prezenți la festivitate și buchetul de melodii ai artiștilor, Costi Burlacu și Corina Țepeș.