ZIUA INTERNAŢIONALĂ A TINERETULUI

MESAJUL  DE  FELICITARE

 

al domnului Anatolie DIMITRIU, Preşedintele raionului Ialoveni,

cu prilejul Zilei Internaţionale a Tineretului  – 12 august 2017

 

Stimaţi tineri !

 

Sunt onorat să Vă felicit cordial cu prilejul Zilei Internaţionale a Tineretului.

Călăuzindu-ne de politicile internaţionale în domeniul tineretului, fundamentate pe Carta Albă a Tineretului, Pactul European pentru Tineret, Carta europeană cu privire la participarea tinerilor la viaţa comunităţilor locale şi regionale, implementăm cu angajament şi responsabilitate principiile şi priorităţile Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020. Observăm că, entuziasmul, voluntariatul şi activismul civic sunt principalele virtuţi ale tinerilor, care creează fenomenul de transformare a ideilor originale în realitate.

Vă îndemn să vă manifestaţi întotdeauna în calitate de lideri veritabili, cu poziţie constructivă, capabili să inspire comunitatea pentru a pune în aplicare o strategie eficientă care implică tinerii activi, care generează idei ingenioase şi soluţii creative, proiecte durabile şi acţiuni concrete cu impact asupra comunităţii.

Avem oportunitatea unică de a acţiona altruist împreună cu tinerii şi de a participa la procesul de luare a deciziilor importante, care pot influenţa pozitiv viitorul şi performanţa, dar şi facilita coeziunea socială.

Axându-ne pe un management bazat pe rezultate notabile, consultăm tinerii prin platforme civice, de participare, informare şi afirmare, precum reţeaua consiliilor locale de tineret şi a ONG – urilor, forumurile de tineret, cu participarea actorilor implicaţi în procesele sociale, şi elaborăm, anual, un plan de acţiune pentru dezvoltarea sustenabilă a politicilor de tineret, care să presteze servicii adecvate necesităţilor tinerilor.

Ne concentrăm atenţia asupra posibilităţilor de promovare a tinerilor inteligenţi, dotaţi şi talentaţi, desfăşurînd diverse programe de motivare, care, cu intensitate, stimulează imaginaţia, gîndirea şi potenţialul tinerilor, le cultivă valorile profesionale şi personale, incluziunii şi solidarităţii, şi contribuie, în mod eficace, la aprofundarea cunoştinţelor, acumularea abilităţilor specifice şi competenţelor necesare pentru dezvoltarea personalităţii tinerilor.

Vă doresc mult succes în realizarea scopurilor nobile de viitor şi Vă sugerez să munciţi suficient, să investiţi conştient şi înţelept resursele importante, timpul, devotamentul şi vocaţia, ca să aveţi şansa beneficiilor dorite şi să daţi semnificaţie unei vieţi de calitate !!!