VIZITA DELEGAŢIEI DIN REGATUL BELGIEI ÎN RAIONUL IALOVENI

La 16 mai 2018, o delegaţie din Regatul Belgiei a întreprins o vizită de lucru la Consiliul Raional Ialoveni, unde a desfăşurat un dialog constructiv cu administraţia raionului Ialoveni.

 În cadrul întrevederii, domnul Lilian CARMANU, Preşedintele Raionului Ialoveni, a făcut o prezentare generală a raionului Ialoveni – cel mai dezvoltat din punct de vedere economic şi turistic din Republica Moldova, menţionînd că, colaborarea fructuoasă a raionului Ialoveni cu partenerii din Belgia a inspirat şi impulsionat raioanele din ţară să iniţieze relaţii de cooperare în implementarea proiectelor comunitare. Preşedintele raionului s-a arătat interesat de experienţa Regatului Belgiei în organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale.

Oaspeţii belgieni au mulţumit pentru efortul administraţiei raionului de a menţine relaţiile de colaborare consolidate, dar şi de a iniţia noi parteneriate durabile.

În scopul consolidării relaţiilor de colaborare, administraţia raionului şi oaspeţii belgieni au convenit asupra continuării cooperării pe dimensiunile: socială şi economică, în sensul implementării proiectelor de dezvoltare comunitară, precum şi organizarea vizitelor reciproce de studiu şi schimb de experienţe.