Vizita de documentare în domeniul Educaţiei Incluzive

La, 11 mai 2017,  Ministerul Educaţiei al RM, Lumos Foundation Moldova în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni au efectuat o vizită de documentare în domeniul Educaţiei Incluzive în Grădiniţa nr.5”Licurici” din Ialoveni  şi Liceul Teoretic „Petre Ştefănucă” Ialoveni- instituţii cu practici incluzive. Oaspeţii au fost întâmpinaţi cu un cuvânt de salut şi remarce întroductive, de bun venit din partea preşedintelui raionului Anatolie Dimitriu. Domnul preşedinte a menţionat: „raionul Ialoveni este un raion pilot care întotdeauna este deschis spre implementarea politicilor de stat şi a actelor normative în domeniu. Cele mai recente reforme în domeniul protecţiei drepturilor copiilor au avut şi au în continuare un loc distinct pe agenda priorităţilor administraţiei raionului. Începând cu anul 2009, raionul s-a angajat în realizarea reformelor respective şi a dezvoltat propriile strategii în reformarea sistemului de protecţie a copilului.  Politicile locale în domeniu alcătuiesc cadrul de acţiune şi baza pentru planificarea proceselor care vizează copilul şi necesităţile lui. Specialiştii noştri au înţeles un lucru pe cât de simplu, pe atât de important- protecţia copilului este un proces complex, care nu poate fi abordat unilateral. Tocmai din aceste considerente, abordarea intersectorială are un rol crucial pentru siguranţa şi bunăstarea copiilor. Desigur, realizările de până acum, dar şi cele ce urmează, sunt sprijinite de partenerii noştri, pe care îi apreciem şi cărora le mulţumim. Anume datorită colaborării cu diferite organizaţii donatoare, prin asumarea responsabilităţii pentru implementarea unor proiecte curajoase şi inovative, îndrăznim să susţinem astăzi că raionul Ialoveni este unul fruntaş în domeniu.”

În agenda zilei a fost  vizitarea serviciilor de educaţie incluzivă a Grădiniţei nr.5 „Licurici” şi serviciilor de educaţie incluzivă ale Liceului Teoretic „Petre Ştefănucă”: Centrul de Resurse pentru Educaţa Incluzivă şi Unitatea de Educaţie Incluzivă. Colaboratorii Ministerului Educaţiei  au avut în programul de vizită un curs de formare cu următoarele subiecte: „Educaţia incluzivă: concepte şi tendinţe actuale”, „Dezvoltarea educaţiei incluzive în Republica Moldova: realizări, dileme, perspective”, „Sistemul de educaţie incluzivă dezvoltat în raionul Ialoveni”.

În urma vizitei s-a menţionat reuşitele înregistrate în dezvoltarea educaţiei incluzive din raion prin crearea unui sistem intersectorial pentru asigurarea dezvoltării bunăstării copilului. A fost o colaborare reală şi eficientă între Administraţia Publică Locală şi cea Centrală. La finele vizitei au fost expuse mai multe opinii şi impresii.