Viticultorii din raionul Ialoveni la un seminar teoretico-practic

În data de 11 mai 2018, în sala de ședințe a Consiliului raional Ialoveni un grup de viticultori au participat la seminarul practico-teoretic: „Unele aspecte de optimizare a producerii și păstrării strugurilor” organizat de Asociația Producătorilor și Exportatorilor Strugurilor din Moldova, Fundația Elvețiană Heks Moldova și Direcția Economie Agricultură și Cadastru.

Cu cuvînt de deschidere, către participanți, s-a adresat dl Victor ISTRATIEV, vicepreședintele raionului Ialoveni.

Despre operațiile tehnologice aplicative viilor în perioada de vegetație a vorbit dl Valeriu CEBOTARI, expert național în viticultură.

 D-na Larisa MUNTEANU, expert în domeniul fitosanitar a abordat subiectul privind analiza situației fitosanitare, protecția plantelor viticole de boli și dăunători.

Partea a 2-a a seminarului a constituit vizita în plantațiile viticole pentru demonstrarea procedeelor practice de aplicare a operațiilor în verde și de protecție a plantelor.