Seminar de instruire

Astăzi, 09 noiembrie 2017, Consiliului raional Ialoveni împreună cu Inspectoratul Fiscal de Stat a organizat un seminar de instruire și informare pentru agenții economici din domeniul agricol. Ședința a fost deschisă de domnul Anatolie DIMITRIU, președintele raionului Ialoveni, care a prezentat specialiștii experți ai Inspectoratului Fiscal de Stat, Inspectoratul de Stat al Muncii, AT Centru a CNAM și CTAS a Republicii Moldova.

În cadrul seminarului au fost discutate mai multe probleme precum: documentarea, achiziționarea, livrarea și depozitarea producției agricole; aspectele fiscale; modalitatea de înregistrare a subdiviziunilor nou-create (terenuri; imobile etc.); angajarea legală în cîmpul muncii a personalului și achitarea salariului; specificul calculării și achitării impozitelor în domeniul agricol; majorarea gradului de conformare fiscală benevolă a contribuabililor; despre condiţii egale de stabilire a pensiei după rezultatul muncii persoanei asigurate; asigurarea veridicităţii informaţiei privind stagiul de cotizare, care în rezultat determină mărimea pensiei; despre  persoanele cu statut juridic care își desfăşoară activitatea nonprofit în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală etc.