Ședința Consiliului raional Ialoveni

ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI RAIONAL IALOVENI ESTE PROGRAMATĂ PENTRU ZIUA DE 14 DECEMBRIE 2017

 

Potrivit Dispoziției, nr.131-g dinm 04 decembrie 2017, semnate de domnul Anatolie Dimitriu, președintele raionului, ședința ordinară a Consiliului raional Ialoveni va avea loc în ziua de 14 decembrie 2017, Sala mare de ședințe, cu începere de la orele 10:00.

În Agenda ședinței au fost incluse următoarele subiecte:

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018 în prima lectură

Informație:Valeriu Racu, șef Direcție finanțe

2.Cu prvire la abrogarea unei decizii

Informație: Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2017

Informație:Valeriu Racu, șef Direcție finanțe

4.Cu privire la aprobarea modificărilor operate în unele decizii ale Consiliului raional

5.Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă pentru anul 2018 2018 a persoanelor cu funcții de demnitate publică

Informație: Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului raional

6.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Informație:Valeriu Racu, șef Direcție finanțe

 1. Cu privire la înființarea Serviciului social Locuință socială asistată

Informație: Maria Târgoală, șef, direcția Generală Asistență Socială

 1. Cu privire la transmiterea unor mijloace de transport

Informație:Galina Nița, șef, Direcția Generală Educație

9.Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru  anul 2018 în lectura a doua

Informație:Valeriu Racu, șef Direcție finanțe

 1. Cu privire la reorganizarea unor instituții de învățământ

Informație:Galina Nița, șef, Direcția Generală Educație

 1. Cu privire la crearea Casei de copii de tip familial

Informație: Maria Târgoală, șef, direcția Generală Asistență Socială

 1. Cu privire la transmiterea unor fonduri fixe și bunuri materiale

Informație:Galina Nița, șef, Direcția Generală Educație

 1. Cu privire la aprobarea Programului raional de combatere a hepatitelor virale B, C și D pentru anii 2017-2021

Informație:Elena Caracuian, medic-șef, Centrul de Sănătate Publică

 1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a administrației raionului în primul semestru al anului 2018

Informație: Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la trecerea în evidenţa militară a tinerilor din raionul Ialoveni

Informație:Oleg Mereacre, vicepreședinte al raionului

 1. Cu privire la aprobarea Înțelegerii de Cooperare între raionul Ialoveni și județul Bacău, România

Informație: Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului raional

17.Cu privire la numirea în funcție a șefului Centrului de Sănătate Mileștii Mici.

Informație:Victor Istratiev,vicepreședinte al raionului

 1. Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale

Informație: Anatolie Dimitriu, președintele raionului

19.Cu privire la transmiterea spațiilor din incinta Spitalului raional, proprietate a raionului, în comodat Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

Informație:Victor Istratiev,vicepreședinte al raionului

20.Cu privire la instituirea comisiei  pentru atribuirea serviciilor regulate de transport

Informație:Victor Bânzari,vicepreședinte al raionului

21.Cu privire la confirmarea componențelor nominale ale consiliilor de administrare de la instituțiile medico-sanitare publice din raion

Informație:Victor Istratiev,vicepreședinte al raionului

 1. Cu privire la solicitarea unui schimb de terenuri

Informație: Anatolie Dimitriu, președintele raionului

23.Cu privire la transmiterea unei grădinițe de copii în proprietatea comunei Ruseștii Noi

Informație: Anatolie Dimitriu, președintele raionului