Raionul Ialoveni la 40 de ani!

Consiliul Raional Ialoveni

Organizează Festivitatea

  ”Raionul Ialoveni – la 40 de ani”

 

care  se va desfăşura în ziua de 30 aprilie 2017, cu începere de la orele 900, în Piaţa Unirii din centrul raional Ialoveni.

Agenda sărbătorii include în mod prioritar menţionarea celor mai bune colective şi personalităţi din diverse domenii de activitate – economie, medicină, educaţie, agricultră, indusrtie, cultură etc., a căror prestanţă are un impact considerabil asupra dezvoltării socio-economice, influenţează substanţial asupra creării unei imagini pozitive a raionului în plan republican şi internaţional.

File din Agenda zilei

  • Vernisarea expoziţiilor-cu vânzare a produselor agenţilor economici din localităţile raionului
  • Lansarea cărţii ”Raionul Ialoveni – la 40 de ani”
  • Festivitatea de semnare a Acodului de Cooperare între raionul Ialoveni şi judeţul Ilfov, România.
  • Omagierea unor personalităţi marcante din raion;
  • Program de concert cu participarea artiştilor renumiţi, inclusiv originari din raionul Ialoveni.

 

Informaţii suplimentare puteţi obţine la angajaţii Aparatului preşedintelui raionului Ialoveni. Telefoane pentru relaţii: 0268-20007, 0268-22056, 0268-26004