Plan de Achiziții pentru anul 2018

CONSILIUL RAIONAL IALOVENI

PLAN  DE ACHIZIŢII

 pentru anul 2018

 

Obiectul de achiziţie Cod CPV Suma estimativă planificată
fără TVA
Procedura de achiziţie Perioada

desfăşurării procedurii de achiziţie publică

1 Produse petroliere 09000000-3 200 000,00 COP TR-I
2 Achiziţionarea foilor de odihnă pentru copii  55243000-5 1446083,00 LP TR I-II
3 Lucrări de întreținere și reparația drumului locale ale raionului Ialoveni  45233141-9    6632667,00 LP TR II-III
4 Servicii de întreţinere a drumurilor locale ale raionului în perioada rece 2018-2019  90611000-3 333333,00 COP TR III-IV
5 Lucrări de reparație la sediul CR Ialoveni, coridor etajul I, casa scării și schimbarea corpurilor de iluminat 45453000-8 200 000,00 COPF TR I
  Total   8812083,00