OLIMPIADA REPUBLICANĂ LA DISCIPLINELE MUZICAL-TEORETICE ,,LOGHIN ŢURCANU”, EDIŢIA IX

În scopul promovării artei muzical-teoretice în rîndul tinerilor muzicieni, dar şi pentru a evoca personalitatea notorie a profesorului Loghin Ţurcanu, la 11 aprilie 2018, sala de festivităţi a Şcolii de Arte Ialoveni s-a desfăşurat Olimpiada republicană la disciplinele muzical-teoretice ,,Loghin Ţurcanu”, Ediţia a IX – a.

Concursul este organizat de actorii dezvoltării politicilor culturale: Şcoala de Arte Ialoveni, Primăria Ialoveni, Secţia Cultură, Consiliul Raional Ialoveni şi Serviciul Metodic al Centrului de Excelenţă în Educaţia Artistică ,,Ştefan Neaga”, al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova.

După cum a menţionat în mesajul său de salut, domnul Victor ISTRATIEV, Vicepreşedintele Raionului Ialoveni, suntem onoraţi să contribuim la organizarea acestui concurs republican în scopul de a descoperi şi promova tinere talente, de a valorifica creaţia muzicală a maestrului în arte Loghin Ţurcanu, şi să demonstrăm că realizăm idealul său de a cultiva valorile culturale adevărate şi de a creşte generaţii de muzicieni.

Doamna Daniela BODORIN, Directorul Şcolii de Arte Ialoveni, a subliniat că este impresionată de faptul că copii şi tinerii şi-au ascultat inima şi au urmat visul maestrului Loghin Ţurcanu – de a trăi în universul creaţiei artistice.

Domnul Tudor GRIGORIŢĂ, şef, Secţia Cultură Ialoveni, a evidenţiat că educăm gustul estetic copiilor noştri, asemeni, artistului Loghin Ţurcanu, care s-a născut la 16 octombrie 1923 în satul Gîrla, comuna Costeşti, plasa laloveni, judeţul Lăpuşna, deci este o personalitate notorie a raionului Ialoveni şi a Republicii Moldova, care, încă de mic, asculta cu mare atenţie lăutarii cîntînd la nunţi, la hora satului, reţinând în memorie melodiile de prin partea locului pe care le-a inclus mai tîrziu în manualele sale de solfegiu.

Domnul Gheorghe NICOLAESCU, şef, Serviciul Metodic, Centrul de Excelenţă în Educaţia Artistică ,,Ştefan Neaga”, a vorbit că muzica are ritmul inimii maestrului Loghin Ţurcanu, iar concursul se desfăşoară în baza lucrărilor sale fundamentale. În anul 1970 apare prima sa carte: ,,Teoria elementară a muzicii” în colaborare cu Eugen Doga. Apoi a urmat manualul de ,,Armonie”  în anul 1983 şi trei manuale de ,,Solfegiu” pentru colegiile de muzică. În anul 1989 a văzut lumina tiparului manualul ,,Abecedarul muzicii şi solfegiu” pentru clasele I-IV a şcolilor de muzică, scris în colaborare cu fratele său Afanasie Ţurcanu. Ultima lucrare a fost ,,Abecedarul muzicii şi solfegiu” pentru clasele V-VIII a şcolilor de muzică, care a văzut lumina tiparului în anul 2001.

Domnul Paul GAMURARI, Preşedintelele Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din Moldova, preşedintele juriului, a accentuat că, profesor prin vocaţie, Loghin Ţurcanu a fost supranumit de colegi şi studenţi patriarhul muzicii basarabene, deoarece,  pe parcursul activităţii sale pedagogice a educat o întreagă pleiadă de muzicieni, a fost membru al Uniunii Compozitorilor, iar pentru munca depusă în domeniul educaţiei muzicale i s-a conferit titlul de „Maestru în artă” şi „Învăţător emerit”.

Conform regulamentului, Competiţia a cuprins disciplinele muzicale-teoretice: abecedarul muzicii, solfegii şi literatura muzicii, la care au participat peste 20 de copii şi tineri talentaţi, asistaţi de profesorii lor, din 12 instituţii de învăţămînt artistic: Şcoala de Arte ,,Eugen Coca”, Soroca, Şcoala de Arte Hînceşti, Şcoala de Arte Floreşti, Şcoala de Muzică ,,George Enescu”, Bălţi, Şcoala de Muzică Ungheni, Şcoala de Arte Cantemir, Şcoala de Muzică ,,Filip Todiraşcu”, Costeşti, Ialoveni, Şcoala de Arte Călăraşi, Şcoala de Arte Anenii Noi, Şcoala de Arte Cărpineni, Hînceşti, Şcoala de Arte Străşeni, Şcoala de Arte Ialoveni.

Laureaţii Olimpiadei republicane la disciplinele muzical-teoretice ,,Loghin Ţurcanu”, Ediţia a IX – a sunt:

 1. ,,Marele Premiu” – MUNTEANU Ecaterina, elevă, Şcoala de Arte Cantemir,
 2. ,,Locul I” – CIORICI Mădălina, elevă, Şcoala de Arte Străşeni,
 3. ,,Locul II” – GALAI Maria-Magdalena, elevă, Şcoala de Arte Ialoveni,
 4. ,,Locul II” – GRIGORIŢĂ Maria, elevă, Şcoala de Muzică ,,Filip Todiraşcu”, Costeşti,
 5. ,,Locul II” – MORARI Victor, elev, Şcoala de Arte Anenii Noi,
 6. ,,Locul III” – BUTUŞNEANU Laura, elevă, Şcoala de Arte Călăraşi,
 7. ,,Locul III” – MARCU Valeria, elevă, Şcoala de Muzică Ungheni,
 8. ,,Locul III” – CREŢU Rozalina, elevă, Şcoala de Arte ,,Eugen Coca”, Soroca,
 9. ,,Menţiune” – ROTARI Corneliu, elev, Şcoala de Muzică Ungheni,
 10. ,,Menţiune” – OANCEA Vasile, elev, Şcoala de Arte Ialoveni,
 11. ,,Menţiune” – CĂRUNTU Andreea, elevă, Şcoala de Arte Floreşti,
 12. ,,Menţiune” – JURJU Ecaterina, elevă, Şcoala de Muzică ,,George Enescu”, Bălţi,
 13. ,,Menţiune” – IVANES Irina, elevă, Şcoala de Arte Floreşti,
 14. ,,Menţiune” – CIUGUREANU Andrei, elev, Şcoala de Muzică ,,George Enescu”, Bălţi,
 15. ,,Menţiune” – DORNEA Samuel, elev, Şcoala de Arte Hînceşti.

De asemenea, un premiu special a fost oferit de admirabilul artist Pavel ŢURCANU, pentru o discipolă a Şcolii de Muzică ,,Filip Todiraşcu”, Costeşti, în cinstea mestrului Loghin Ţurcanu.

Atmosfera de sărbătoare a fost nuanţată de farmecul frumosului regal de melodii al veritabilei interprete Georgeta VOINOVAN, profesoară la Şcoala de Arte Ialoveni.

Ne exprimăm gratitudinea faţă de domnul Lilian CARMANU, Preşedintele Raionului Ialoveni, care, asemeni unui manager generos şi înţelept a găsit posibilităţi pentru organizarea concursului, oferind diplome, premii şi pauză de prînz.

Suntem recunoscători partenerilor durabili: Şcoala de Arte Ialoveni, Primăria Ialoveni, Secţia Cultură Ialoveni, Serviciul Metodic al Centrului de Excelenţă în Educaţia Artistică ,,Ştefan Neaga”, al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, şi Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din Moldova, care au asigurat excelenta organizare şi desfăşurare a concursului.