Ocrotirea Sănătăţii

Spitalul raional, medic-şef COTOVAN Mihail (0268)2-22-68