Monitorizarea transparenței în procesul decizional

                         

În perioada august 2016-iulie 2019, Asociația Promo-LEX implementează Programul ”Democrație, Transparență și Responsabilitate”, cu susținerea financiară a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internațională (USAID). Unul din proiectele Programului prevede monitorizarea activității autorităților administrației publice locale(APL) de nivelul II și a unității teritoriale autonome Găgăuzia (UTAG) din perspectiva transparenței în procesul decizional, conflictul de interese și a procesului de bugetare participativă la nivel local, pentru anii 2017-2019.

În acest sens la data de 11.04.2018, în incinta Consiliului Raional Ialoveni, Coordonatorul regional al Asociației Promo-LEX, Mihail Gorincioi a prezentat ”Raportul nr. 2 privind Monitorizarea transparenței activității administrației publice locale de nivelul II și a UTA Găgăuzia”.  La ședința de informare au fost prezenți funcționarii publici din cadrul Aparatului președintelui raionului Ialoveni, și funcționari din cadrul Secțiilor și Direcțiilor Consiliului Raional.

Asociația Promo-LEX este o organizație neguvernamentală, non-profit și apolitică, ce urmărește beneficiul public și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova. Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației în Republica Moldova prin promovarea și apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice și consolidarea societății civile.

Raportul a vizat rezultatele studiului conformității dintre gradul de transparență a proceselor decizionale derulate de către APL de nivelul II, prevederile legale în domeniu și modalitățile de reflectare a acestora prin intermediul diverselor surse de informare și comunicare.