Misiune economică în Federaţia Rusă

În atenţia agenţilor economici şi persoanelor fizice.

Direcţia Economie Agricultură şi Cadastru din cadrul Consiliului Raional Ialoveni, Vă informează că, Camera de Comeţ şi Industrie a Republicii Moldova invită agenţii economici din Republica Moldova să participe la o misiune economică în Federaţia Rusă, or. Rostov-pe-Don, organizată în perioada 20-23 septembrie 2017. Evenimenlul se desfăşoară în contextul Şedinţei lărgite a Consiliului de Afacei Rusia – Republica Moldova, avînd genericul ” Un dialog de afaceri deschis pentru un sector agro-industrial eficient: probleme şi perspective ale colaborării investiţionale şi cooperării dintre Federaţia Rusă şi Republica Moldova”.

Agenda misiunii economice va mai include o sesiune de întrevederi bilaterale de afaceri (B2B) şi vizite la companii notorii, cu viziune modernă. reprezentînd sectorul agro-alimentar din  regiunea Rostov, Federaţia Rusă.

Cheltuielile pentru deplasare urmează fi asigurate de către participanţi.

Persoanele interesate de participare la eveniment sunt rugate  să completeze fomularul şi  să-l remită în adresa Direcţiei Relaţii Internaţionale a Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, pînă pe data de 25 august 2017.

Infomaţii suplimentare la tel./fax: 022 22 26 26, e-mail: inga.leontean@chamber.md  persoana responsabilă: Inga Leontean.