• Home »
  • Noutăți »
  • Mesajul de felicitare al preşedintelui raionului cu prilejul Sărbătorii Naţionale „Limba noastră”

Mesajul de felicitare al preşedintelui raionului cu prilejul Sărbătorii Naţionale „Limba noastră”

Sentimentele pe care fiecare le trăieşte în aceste zile sînt dintre cele mai luminoase, ele fiind generate de sărbătoarea „Limba noastră”. Cu acest prilej vin cu un mesaj de felicitare şi cu îndemnul de a cinsti limba pe care o vorbim, pentru că este tezaurul cel mai de preţ pe care-l moştenesc copiii de la părinţi, depozitul cel mai sacru lăsat de generaţiile trecute şi care merită să fie păstrat cu sfinţenie de generaţiile ce-l primesc.

Respectul faţă de limba ţării înseamnă nivelul intelectual al demnităţii umane şi naţionale. De aceea este de datoria noastră să ne cinstim limba şi neamul, demonstrîndu-ne, verticalitatea şi patriotismul.

Precum fiecare popor se mîndreşte cu valorile şi cultura sa, ne mîndrim şi noi, moldovenii cu limba cinstită şi glorificată de marii poieţi  Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri,  Alexei Mateevici,  Grigore Vieru,  Petru Hadîrcă şi alţii.  Ne mîndrim cu graiul nostru, cu bogăţia şi comoara neamului ce a fost lăsată de strămoşi . Viaţa ne îndeamnă „ SALVAŢI-VĂ PRIN LIMBĂ ŞI PRIN CARTE”. Pentru întreaga comunitate sărbătoarea naţională” Limba Noastră” este un motiv de bucurie, de mare izbîndă. Limba este o dimensiune importantă a identităţii unui popor alături de simboluri, trecutul istoric şi cultural .

Limba stă la fundamentul unei culturi, aşa cum credinţa stă la fundamentul unui sfînt.  Pe ea se clădesc valorile unui neam. Limba este caracteristica unui popor. Sufletul lui. Poporul este limba. Limba este poporul. Nu există Patrie în afara limbii.  Nici ţară. Nici stat. Nici Independenţă. Nici libertate. Nu există cultură, civilizaţie, istorie, literatură şi ştiinţă fără limbă. Să ne mîndrim că avem o limbă atît de frumoasă, melodioasă şi dulce! E limba noastră de acasă, prin care ne facem cunoscuţi în lume.

Felicitări tuturor şi vă doresc lumină în suflet, sănătate, bucurie şi prosperare!

Cu respect,

Președintele raionului                                      Anatolie DIMITRIU