• Home »
  • Noutăți »
  • Mesajul de felicitare al Preşedintelui raionului adresat colaboratorilor Inspectoratului raional de Poliţie cu prilejul Zilei Poliţiei Naţionale

Mesajul de felicitare al Preşedintelui raionului adresat colaboratorilor Inspectoratului raional de Poliţie cu prilejul Zilei Poliţiei Naţionale

Stimaţi colaboratori ai poliţiei!

 

Cu ocazia sărbătorii profesionale “Ziua Poliţiei Naţionale” adresez, cu deosebit respect şi consideraţie, cele mai sincere felicitări şi urări de bine tuturor lucrătorilor ce activează în acest domeniu important!

Consemnarea sărbătorii Dumneavoastră are o conotaţie deosebită pentru societatea noastră. Remarc acest fapt, deoarece la constituirea şi afirmarea statalităţii Republicii Moldova, un rol aparte îi revine Poliţiei Naţionale, care din momentul proclamării independenţei Republicii Moldova, a stat la straja integrităţii ţării, asigurînd ordinea publică şi securitatea vieţii cetăţenilor, promovînd consecvent principiile unui stat de drept.

Instituită prin Decret prezidenţial în anul 1990, Ziua Poliţiei Naţionale este un bun prilej, pentru a omagiapoliţiştii din aparatul Inspectoratului raional de Poliţie, ofiţerii operativi de sector, veteranii poliţiei, pe toţi acei care au îmbrăţişat profesia de poliţist, demonstrînd, zi de zi, responsabilitate, profesionalism şi înalt devotament civic în onorarea obligaţiunilor de a preveni şi combate acţiunile antisociale, de a proteja drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, proprietatea publică şi cea privată, contribuind, în ultimă instanţă, la apărarea democraţiei constituţionale, suveranităţii, unităţii şi integrităţii teritoriale ale Patriei noastre – Republica Moldova.

Vă felicitam, în primul rînd, pentru eforturile depuse în îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, pentru îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă şi asigurarea unui climat de ordine, siguranţă şi pace socială în societate.

E lăudabil faptul că eforturile Domniilor voastre au contribuit în mare măsură la ameliorarea situaţiei criminogene în satele şi oraşele din raion.

Îmi exprim recunoştinţa faţă de întreg efectivul Inspectoratului raional de Poliţie în frunte cu dl Damaschin Pavel, care zilnic dă dovadă de dăruire şi efort deosebit, competenţă şi curaj.

Suntem recunoscători dlor şefi-adjuncţi, Poliţiei rutiere, ofiţerilor operativi de sector, tuturor colaboratorilor Inspectoratului de Poliţie pentru atitudine conştiincioasă şi spiritul de sacrificiu în executarea misiunii de poliţist.

 

Stimaţi poliţişti!

 

Rezultatele obţinute în combaterea infracţională şi lupta cu criminalitatea sunt în dependenţă directă atît de activitatea cotidiană a efectivului, cît şi de sprijinul, ajutorul acordat de Ministerul de Interne al RM şi nu în ultimul rînd de Consiliul raional şi primăriile locale.

Apreciem în mod deosebit fructuoasa colaborare dintre Consiliului Raional Ialoveni și Inspectoratul raional de Poliție, fiind convinși  că  și în  viitor  vom avea o conlucrare rodnică.

Apropierea de viaţa comunităţii pe care o serviţi, comunicarea şi cooperarea cu localnicii în rezolvarea problemelor, participarea activă în viaţa publică vă conferă încrederea, respectul şi sprijinul cetăţenilor.

 

Stimaţi colaboratori,

dragi veterani ai poliţiei!

 

Cu onoare şi deosebit respect, Vă adresăm sincere felicitari pentru efortul continuu şi susţinut, plin de profesionalism şi abnegaţie pentru asigurarea şi garantarea unui climat propice convieţuirii în deplina siguranţă în societate.

Din numele Consiliului raional şi al meu personal, aduc deosebite mulţumiri tuturor, adresez cu satisfacţie acest mesaj, dorindu-Vă realizări remarcabile în plan profesional şi succese în activitatea DVS nobilă de a sluji Patriei şi poporului!

DVS sunteţi păstrători ai credinţei în lege şi dreptate, continuatorii tradiţiilor glorioase ale Patriei. Vă transmitem gîndurile noastre bune de împliniri personale şi profesionale, Vă dorim putere de muncă, sănătate, bucurii şi prosperiatate.
Cu deosebită consideraţie,

Anatolie Dimitriu,

Preşedintele

    Raionului Ialoveni