MESAJUL DE FELICITARE AL DOMNULUI PREŞEDINTE ANATOLIE DIMITRIU, CU PRILEJUL ZILEI NAŢIONALE A TINERETULUI

                                                                   Stimaţi tineri !

Sunt onorat să Vă felicit cordial cu prilejul Zilei Naţionale a Tineretului şi Zilei Internaţionale a Studentului, dorindu-Vă să aveţi numai succese notabile şi inspiraţie în fiecare zi !

Cu o deosebită mîndrie subliniez că, tineretul reprezintă forţa motrice de avansare, creştere şi dezvoltare a societăţii noastre, fapt pentru care, actorii politicilor de tineret susţin cu voinţă şi perseverenţă acei stimuli care îi motivează pe tineri să participe la viaţa publică !

Avem misiunea să contribuim prin dialogul eficient cu tinerii la implementarea Legii cu privire la tineret, dar şi la realizarea principiilor şi priorităţilor Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020. Suntem motivaţi să fim deschişi la schimbare şi să sporim calitatea comunicării, şi valoarea cooperării cu structurile de tineret în scopul de a oferi diverse oportunităţi tinerilor.

Sunt recunoscător pentru parteneriatul durabil tinerilor activi şi energici din grupurile de iniţiativă civică şi consiliile locale de tineret, care implementează, cu pasiune şi dedicare, proiecte cu rezonanţă, prin Programul ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, şi apreciez înalt investiţia organizaţiilor de tineret în dezvoltarea comunităţii !

Cultivăm tinerilor tactica şi cheia carierei reuşite – formarea, informarea şi educarea continuă !

                                                                        Dragi tineri,

Vă îndemn să deveniţi lideri adevăraţi şi remarcabili, care se bucură de admiraţia colegilor care îi urmează. Valorificaţi-Vă potenţialul şi orientaţi-Vă spre viziunea de dezvoltare, asumaţi-Vă responsabilitatea pentru acţiunile şi rezultatele proiectelor comunitare, şi atingeţi obiectivele măreţe !

Doar împreună vom avea un sens clar şi un impact pe măsură în dezvoltarea comunitară !

Sunt ferm convins că tinerii dotaţi şi inteligenţi guvernează viitorul european al ţării noastre !