• Home »
  • Noutăți »
  • MESAJ DE FELICITARE CU PRILEJUL ZILEI DE NAŞTERE A DOAMNEI NATALIA PETREA, PRIMAR DE COSTEŞTI

MESAJ DE FELICITARE CU PRILEJUL ZILEI DE NAŞTERE A DOAMNEI NATALIA PETREA, PRIMAR DE COSTEŞTI

Distinsă Doamnă Profesor!

Cu înaltă vibraţie sufletească, suntem onoraţi şi este o mare cinste pentru administraţia raionului Ialoveni să Vă adresăm un sincer mesaj de felicitare, care să cuprindă deosebita noastră bucurie, cu fericitul prilej al zilei Dvs de naştere.

Ne sunteţi personalitatea notorie care înnobilează viaţa publică a raionului Ialoveni adunînd în palmares mulţi ani de activitate, de muncă şi dăruire în administraţia publică locală, de care se bucură de meritatele aprecieri ale cetăţenilor şi ale partenerilor pentru dezvoltare durabilă.

Ne exprimăm înalta preţuire şi recunoştinţă pentru activitatea merituoasă în calitate de profesoară de limbă şi literatură română cu talent şi vocaţie, dar şi manager performant şi veritabil al Liceului Teoretic Costeşti, care s-a impus prin atitudinea inexorabilă şi riguroasă faţă de procesul educaţional, prin maniera sa academică, prin puterea de pricepere şi de creaţie, prin adînca înţelepciune şi înalta frumuseţe sufletească.

Admirăm şi suntem uimiţi de efortul imens al doamnei Natalia PETREA în calitate de secretar al Consiliului Local Costeşti şi de vicepreşedinte al raionului Ialoveni prin aplicarea în practică a principiilor eficacitate şi eficienţă, impact şi beneficii sociale, efortul comun al actorilor, performanţa şi prestigiul autorităţii publice.

Reiterăm cu mîndrie, că doamna primar Natalia PETREA, dispune de o strategie de promovare, interacţiune şi dezvoltare a administraţiei publice, prin care se obţine vizibilitatea performanţelor, transparenţa procesului decizional şi a utilizării raţionale a resurselor, precum şi accesul facilitat al cetăţenilor la informaţie despre politicile şi calitatea serviciilor publice prestate, fap care a contribuit la sporirea imaginii autorităţii publice şi nivelul de încredere al cetăţenilor şi al partenerilor.

       Distinsă Doamnă Primar, noi Vă iubim cu toată puterea inimii noastre !

     Cu profund respect,                   Lilian CARMANU,   Preşedintele Raionului Ialoveni