Mesaj de felicitare

 

Stimați angajați ai sistemului educațional!

Cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorilor din învățământ, în numele Consiliului raional Ialoveni, exprim profunda recunoștință pentru activitaea nobilă pe care o desfășurați cu multă răbdare și dăruire!

Educatori ai noilor generații, Dumneavoastră formați și dezvoltați competențe, dar aveți și sarcina de a cultiva libertatea spiritului și ideea de supermație a binelui. Apreciem că rămâneți să fiți un exemplu de corectitudine, exigență și umanism. În contextul socioeconomic și cultural actual, educația reprezintă cel mai important domeniu, un reper de bază, o prioritate. Conducerea raionului va depune  în continuare eforturi pentru a consolida statutul profesiei de pedagog.

Vă adresez urări de sănătate, împlinire profesională, inspirație și perseverență în realizarea obiectivelor pe care vi le-ți propus. Să vă bucurați de aprecierea și stima pe care le meritați din plin.  Vă mulţumim pentru dăruirea pe care nu o măsuraţi niciodată.

 

Cu profund respect și înaltă apreciere,

 

 Anatolie DIMITRIU, președinte al raionului