Menţiune onorabilă

Preşedintele raionului, Domnul Anatolie DIMITRIU, a înmînat Domnului Pavel CODREANU, Primarul comunei Ruseştii Noi care este şi Preşedintele Organului SindicalTeritorial al Angajaţilor din organele Administraţiei Publice, în semn de profundă recunoştinţă pentru activitatea prestată şi inclusiv pentru rezultatele remarcabile obţinute în activitatea profesională prestată, bazată pe principii de colaborare strânsă cu Administraţia raionului, o Diplomă de Gratitudine, în semn de apreciere şi instituire a raporturilor multiaspectuale ce guvernează activitatea instituţiilor reprezentate.