Istoria Raionului Ialoveni

Raionul Ialoveni a fost format în anul 1977, în temeiul Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti, nr. 1495-IX din 25 martie, cu denumirea iniţială de Kutuzov, preschimbată ulterior (1988) în denumirea istorică Ialoveni.

Pe parcursul anilor, în virtutea prevederilor unor acte legislative şi normative, au intervenit mai multe schimbări de ordin administrativ-teritorial, (între anii 1999 şi 2003 raionul fiind parte componentă a judeţului Chişinău), astfel că actualmente, în baza Legii nr.764-XV din 27.12.2001, privind organizarea administrativ – teritorială a Republicii Moldova (care a legiferat reîntoarcerea la raioane), în componenţa raionului sunt 25 primării, care întrunesc 34 de localităţi, inclusiv oraşul Ialoveni.