IŞNOVĂŢ – BOTNA – BOTNIŞOARA

FESTIVALUL DE FOLCLOR

IŞNOVĂŢ – BOTNA – BOTNIŞOARA, Ediţia IV

 

        La 06 august 2017, în scuarul Casei de Cultură Horeşti s-a desfăşurat Festivalul de Folclor ,,Işnovăţ-Botna-Botnişoara”, Ediţia IV, consacrată aniversării a 400 ani de la prima atestare documentară a satului Horeşti. Evenimentul a fost organizat de Primăria Horeşti, Secţia Cultură, Consiliul Raional Ialoveni, în scopul de a valorifica tradiţiile etnofolclorice care asigură protecţia ecosistemelor rîurilor Botna, Işnovăţ, Botnişoara, ce străbat raionul Ialoveni.

        Sărbătoarea a început cu parada portului popular, întîmpinarea cu pîine şi sare a oaspeţilor de onoare şi trecerea în revistă a colectivelor artistice.

       În deschiderea oficială a festivalului ne-au onorat cu prezenţa şi cu mesaje de felicitare actorii dezvoltării politicilor culturale: domnul Petru CIGOREANU, primar de Horeşti; domnul Anatolie DIMITRIU, preşedintele raionului Ialoveni; domnul Oleg MEREACRE, vicepreşedinte al raionului Ialoveni; domnul Tudor GRIGORIŢĂ, şef, Secţia Cultură Ialoveni; doamna Elena CORCODEL, primarul comunei Mironeasa, judeţul Iaşi, România şi domnul Jean Luis COTTIGNY, deputat în Parlamentul European, vicepreşedintele Departamentului pentru Afaceri Internaţionale, regiunea Pas-de-Calais, Republica Franceză. Oaspeţii au subliniat importanţa acestui eveniment rarisim ca un mecanism de revitalizare a tradiţiilor etnofolclorice şi de protecţie a mediului în raionul Ialoveni.

         Spectacolul de folclor a continuat cu evoluarea formaţiilor artistice şi cu demonstrarea expoziţiilor originale şi diverse ale colectivelor şi meşterilor populari – ,,Casa mare” cu zestrea neamului şi bucate tradiţionale.

Orchestra de Fanfară ,,Retro”, Horeşti, dirijor – Vladimir MĂŞCĂUŢAN a provocat spectatorii să danseze hora neamului.

Ansamblul etnofolcloric ,,Răzeşii”, Răzeni, director artistic – Nadejda PETCU a executat frumos dansul ,,Drăgaica”.

Ansamblul etnofolcloric ,,Haiducii”, Costeşti, director artistic – Gheorghe MATEI a interpretat un florilegiu de melodii folclorice.

Ansamblul etnofolcloric ,,Oleandra”, Ţipala, director artistic – Ecaterina JUMIR, a transpus în scenă obiceiul ,,Curăţitul fîntînilor de Rusalii.

Ansamblul etnofolcloric ,,Sălcioara”, Boşcana, Criuleni director artistic – Valentina VÎNTU, a adus în scenă obiceiul ,,Jucatul găinii la nuntă”.

Ansamblul etnofolcloric ,,Dorul buciumului, Pojăreni, director artistic – Ion TĂTARU a suscitat interesul publicului prin obiceiul ,,La clacă vara la călcat lutul cu paie”.

Ansamblul etnofolcloric ,,Izvoraş”, Cărbuna, director artistic – Tatiana CEARCA, a prezentat obiceiul ,,Scăldătoarea nou-născutului”,

Studioul Artistic ,,Alivera”, Boşcana, Criuleni, director artistic – Alina BRÎNZA a executat cu măiestrie o suită de dansuri stilizate.

Ansamblul etnofolcloric ,,Ţărăncuţa”, Bardar, director artistic – Galina TONU a înscenat ,,Ursitoarele la naşterea copilului”.

Ansamblul etnofolcloric ,,Urmaşii dacilor”, Zîmbreni, director artistic – Ecaterina LEU, a redat pregătirile din ajunul Rusaliilor pentru curăţirea fîntînilor.

Ansamblul etnofolcloric ,,Floare de salcîm”, Cigîrleni, director artistic – Diana JOSU-BRANIŞTE, a interpretat un buchet de melodii populare.

Publicul a admirat prestaţia Ansamblului etnofolcloric ,,Balada”, or. Fălticeni, jud. Iaşi, România, director artistic – Maria TĂNASE, care a adus în scenă obiceiul ,,Druştele i-au mireasa de acasă”, cu interpretarea oraţiilor de nuntă.

Ansamblul etnofolcloric ,,Geto-dacii”, Horeşti, director artistic – Mihai VOLOH, a înscenat legenda satului Horeşti.

Ansamblul etnofolcloric ,,Izvoraş”, Horeşti, director artistic – Irina MALCOCI a transpus în scenă obiceiul ,,Secerişul”.

Studioul Artistic ICE, Casa de Cultură Horeşti, a interpretat un colaj de dansuri stilizate.

       La finele festivalului formaţiile artistice au primit diplome, trofee şi premii în semn de gratitudine din partea Consiliului Raional Ialoveni şi a Primăriei Horeşti.

          Domnul Anatolie DIMITRIU, preşedintele raionului Ialoveni a transmis drapelul festivalului doamnei Natalia PETREA, Primar de Costeşti, asigurînd-o de susţinerea Consiliului Raional Ialoveni pentru a găzdui ediţia 2018 a Festivalului de Folclor ,,Işnovăţ-Botna-Botnişoara”.

         În contextul aniversării a 400 ani de la prima atestare documentară a satului Horeşti, domnul Petru Cigoreanu, Primar de Horeşti, a decernat diplome de onoare peronalităţilor notorii care au contribuit la dezvoltarea durabilă a satului Horeşti.

         Sărbătoarea a culminat cu focuri de artificii şi un program de concert extraordinar oferit de Formaţia ,,Brio Sonores”, interpreta Galina MALECA, Ansamblul Surorilor OSOIANU, Victor BONDARI BAND şi Formaţia ,,Nostalgia”.