INVITAŢIE LA FESTIVALUL TINERILOR ACTIVI, EDIŢIA VIII

        Invităm pe toţi cei interesaţi de domeniul tineretului şi voluntaritului să participe la Festivalul Tinerilor Activi, Ediţia VIII, care se va desfăşura la 09 decembrie 2017, orele 11:00 – 15:00, Centrul de Sprijinire a Mediului de Afaceri Transfrontaliere – Training, Expoziţii şi Simpozioane, loc pitoresc în Pădurea Ruseştii Noi.

       Este un eveniment de promovare a tinerilor activi, încadraţi în activităţi de voluntariat. E o acţiune de a recunoaşte şi celebra public realizările proiectelor şi bunele practici în domeniul tineretului, din Runda a XV – a a Programului de Granturi Mici al Fondului pentru Tineri Ialoveni, precum şi rezultatele tinerilor care au implementat activităţi în cadrul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului ,,Hai în gaşca voluntarilor”, Ediţia XI.

       Festivalul este organizat de Consiliul Raional Ialoveni în parteneriat cu A. O. ,,Eco-Răzeni” şi echipa Fondului pentru Tineri Ialoveni, cu suportul Fundaţiei Est-Europene din Moldova.

      În deschiderea oficială a sărbătorii ne vor onora cu prezenţa personalităţi din administraţia raionului Ialoveni şi partenerii pentru dezvoltarea politicilor de tineret.

     Festivalul Tinerilor Activi cuprinde Concursul ,,Topul Proiectelor de Succes”, care se va desfăşura în 4 ateliere moderate de membrii comisiei de organizare şi jurizare:

Atelierul I  Rolul educaţiei non-formale în dezvoltarea capacităţilor şi competenţelor tinerilor;

Atelierul II  Implicarea tinerilor în acţiuni de protecţie a mediului şi de promovare a educaţiei ecologice;

Atelierul III  Accesul facilitat al tinerilor la activităţi cultural-artistice şi de petrecere a timpului liber;

Atelierul IV  Participarea tinerilor la viaţa publică şi promovarea cetăţeniei inteligente şi active.

        Consiliile locale de tineret, grupurile de iniţiativă civică ale tinerilor şi coordonatorii locali ai Săptămânii Naţionale a Voluntariatului ,,Hai în gaşca voluntarilor” din localităţile raionului Ialoveni, vor concura în cadrul atelierelor prezentând rezultatele proiectelor implementate, iar comisia specială va analiza şi va desemna laureaţii, care vor primi trofeul şi premiul excelenţei civice.

       Contacte: Pletosu Victor, specialist principal în domeniul politicilor de tineret, 0 68 23 09 22; Sergiu Gurău, preşedintele A. O. ,,Eco-Răzeni”, 079641243.