INVITAŢIE LA CONFERINŢA NAŢIONALĂ A CONSILIILOR LOCALE DE TINERET

          Invităm delegaţii consiliilor raionale de tineret din Republica Moldova  împreună cu specialiştii în domeniul politicilor de tineret să participe la Conferinţa Naţională ,,Consolidarea capacităţilor Reţelei Naţionale a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova”, care se va desfăşura la 28 – 29 octombrie 2017, Complexul Turistic Costeşti, începînd cu orele 11:00.

        Scopul evenimentului este de a spori implicarea consiliilor de tineret în procesul de luare a deciziilor.

În cadrul conferinţei vor fi discutate subiecte ce ţin de organizarea şi desfăşurarea Forumului Naţional al Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova, cartografierea serviciilor destinate tinerilor, prezentarea raportului de activităţi pentru perioada august – octombrie 2017 şi transmiterea preşedinţiei reţelei consiliilor de tineret de la Consiliul Raional de Tineret Ialoveni la Consiliul Raional de Tineret Floreşti.

Acţiunea este organizată de actorii politicilor de tineret: Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Consiliul Raional Ialoveni, Reţeaua Naţională a Consiliilor Locale de Tineret din Moldova şi Consiliul Raional de Tineret Ialoveni, care ne vor onora cu prezenţa şi cu mesaje de salut în deschiderea oficială a evenimentului.

Contacte: Maria Levinte, preşedintele Consiliului Raional de Tineret Ialoveni, 060847373; Pletosu Victor, specialist principal în domeniul politicilor de tineret, 068230922.