INVITAŢIE LA CONCURSUL ,,DUELUL INTELECTUAL ÎNTRE TINERII INTELIGENŢI DIN RAIONUL IALOVENI”

        Invităm echipele de liceeni ingenioşi să participe la Concursul ,,Duelul intelectual între tinerii inteligenţi din raionul Ialoveni”, care se va desfăşura sîmbătă, 18 noiembrie 2017, Casa Raională de Cultură Ialoveni, începînd cu ora 11:00.

        Scopul evenimentului este de a descoperi şi promova tinerii iscusiţi, ageri şi erudiţi pentru a participa la concursurile naţionale.

        Duelul intelectual cuprinde 2 competiţii: Concursul,,Ce ? Unde ? Când ?” şi Concursul  ,,Licitaţia publică”, iar întrebările sunt la tema democraţiei şi instrumentelor de participare a cetăţenilor la luarea deciziilor prin procesul electoral.

        Acţiunea este consacrată Zilei Naţionale a Tineretului şi Zilei Internaţionale a Studentului, şi este organizată de actorii politicilor de tineret: Consiliul Raional Ialoveni, Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale, Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral şi A. O. ,,Eco-Răzeni”, care ne vor onora cu prezenţa şi cu mesaje de salut în deschiderea oficială a evenimentului.

      Participanţii vor beneficia de pauză de cafea, iar laureaţii de premii şi trofee, la prezentarea copiei buletinului de identitate.

      Contacte: Pletosu Victor, specialist principal în domeniul politicilor de tineret, 026826893, 068230922.