INVITAŢIE LA CLUBUL TINERILOR LIDERI COMUNITARI

         Invităm cele 19 grupuri de iniţiativă civică şi consilii locale de tineret din cele 14 localităţi ale raionului Ialoveni, care implementează proiecte în cadrul Rundei a XV – a de Granturi pentru Tineri a Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, să participe la Clubul Tinerilor Lideri Comunitari un atelier de raportare intermediară, analiză şi monitorizare a implementării proiectelor cu suportul financiar al Consiliului Raional Ialoveni, al Fundaţiei Est-Europene din Moldova şi al A. O. ,,Eco-Răzeni”.

        Evenimentul se va desfăşura la 02 noiembrie 2017, începînd cu orele 14:30, în sala mare de şedinţe a Consiliului Raional Ialoveni.

        În cadrul şedinţei Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova va prezenta proiectul ,,U-Report Moldova” – un nou instrument al UNICEF Moldova de comunicare cu tinerii.

       Enumerăm aspectele importante pentru participanţi:

– la sedinţa de raportare participă obligatoriu toţi sau cel puţin 3 membri ai grupului de iniţiativă/CLT şi mentorul;

– fiecare grup de iniţiativă/CLT va pregati o prezentare PowerPoint pe care o va prezenta în public timp de 5-7 minute, care va include:

– imagini foto / video despre acţiunile proiectului;

– informaţii succinte despre acţiunile din proiect (locul, data desfășurării, resurse implicate);

– prezentarea rezultatelor şi impactul activităţilor;

– numărul de beneficiari şi categoriile acestora;

– bugetul proiectului şi alte resurse atrase;

– partenerii proiectului şi rolul acestora în proiect, implicarea tinerilor;

– lecţiile învăţate, problemele întîmpinate şi soluțiile identificate;

– continuitatea activităţilor proiectului.

     Participanţii vor beneficia de pauză de cafea (14:30 – 15:00), dar cheltuielile de transport vor fi rambursate doar cu condiţia prezentării copiei buletinului de identitate şi biletelor de călătorie.

      Contacte: Pletosu Victor, specialist principal în domeniul politicilor de tineret, 068230922; Gurău Sergiu, preşedinte, A. O. ,,Eco-Răzeni”, 079641243.