În atenția agenților economici

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) prin intermediul Programului GEA  (Gestiunea Eficientă a Afacerii ) vine în sprijinul antreprenorilor, de orice vîrstă, ce practică activităţi economice sub orice formă de organizare juridică, care doresc să-şi sporească abilităţile în domeniul antreprenorial pentru asigurarea gestionării eficiente a afacerii.

 Scopul Programului: Sporirea nivelului de cunoştinţe a agenţilor economici pentru desfăşurarea unei activităţi economice eficiente.

 Modulele de instruire propuse sunt:

* Planificarea strategică a afacerii;
* Managementul financiar, inclusiv administrarea resurselor împrumutate;
* Bazele marketingului;
* Marketing online;
* Proceduri de participare la proiecte europene;
* Gestiunea eficientă a timpului;
* Tehnici eficiente de vânzare și merchandising;
* Evidența contabilă a activității antreprenoriale;
* Legislaţia muncii;
* Managementul resurselor umane;
* Desfășurarea activității economice externe şi relaţii vamale (în contextul DCFTA);
* Managementul ecologic pentru IMM;
* Analiza activității economice ale întreprinderii și procesul decizional;
* Managementul inovațional pentru IMM și gestiunea Proiectului Inovațional;

Cursurile se vor derula timp de 2 zile (21 ore academice)

Partenerii ODIMM în desfăşurarea Programului sunt Secţiile de economie a Consiliilor raionale şi Prestatorii de Servicii în Afaceri

Cursurile de instruire se desfăşoară pentru grupe formate de către antreprenorii doritori întreg teritoriul Republicii Moldova. Grupa minimă trebuie să fie formată din 20 persoane.

Înregistrarea la curs se face doar prin completarea personală a formularului online: de pe webaddressa:

https://survey123.arcgis.com/share/f107fe920e1c470280c410dacc606a20

 Informaţii suplimentare puteţi obţine prin intermediul Info Line la numărul (022) 22 53 84 administrată de ODIMM.

Persoana de contact : Oxana Constantinova.

Direcția Economie, Agricultură și Cadastru, Consiliul raional Ialoveni

Persoana de contact: Igor Plamadeala,  0(268)24420.