Implementarea prevederilor Legii nr.140 din 14.06.2013

În data de  23 noiembrie 2017 în cadrul Consiliului raional Ialoveni, a fost desfășurată instruirea autorității tutelare locale în scopul familiarizării cu conținutul amendamentelor operate la cadrul normativ pentru implementarea prevederilor Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situație de risc și a copiilor separați de părinți, de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu, Asociația Obștească ”Parteneriate pentru fiecare copil”.

Dnul Anatolie DIMITRIU, președintele raionului a venit cu un cuvânt de salut către toți membrii prezenți la instruire, de asemenea a menționat importanța și rolul autorităților tutelare locale în vederea protecției drepturilor copilului.