• Home »
  • Noutăți »
  • Forumul ”Prevenirea și eliminarea violenței în familie și în școala : abordarea multidisciplinară a fenomenului”.

Forumul ”Prevenirea și eliminarea violenței în familie și în școala : abordarea multidisciplinară a fenomenului”.

Astazi, 13 noiembrie 2017,  în incinta Consiliului Raional Ialoveni a avut loc Forumul: „PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE ŞI ÎN ŞCOALĂ: ABORDARE MULTIDISCIPLINARĂ A FENOMENULUI”. Acest forum a fost organizat de Parlamentul Republicii Moldova, Oficiul teritorial de informare Leova cu sprijinul A.O. ” Centrul de Drept al Femeilor” , în colaborare cu Consilul raional Ialoveni, Direcția Generală Educație Ialoveni şi cu susținerea financiară a Guvernului Suediei. În cadrul Forumului cu un cuvânt de salut a venit Anatolie Dimitriu, preşedintele raionului Ialoveni si domnul Mihail Timofti, şef OTIP Leova. Doamna deputată Valentina Stratan a relatat despre cadrul legal si controlul parlamentar privind combaterea fenomenului violenţei în familie si a oricărei forme de violență. În cadrul Forumului au luat cuvîntul doamna Maia Bănărescu, avocatul poporului pentru drepturile copilului, doamna Daniela Josanu, coordonatoarea serviciului asistență victimelor violenței în familie, Centrul de Drept al Femeilor. În dezbateri au fost implicați elevii instituţiilor de învăţământ din raion, ei au venit cu propuneri şi soluţii în prevenire și eliminarea violenței în familie și în școală.

Obiectivul acestui Forum presupune identificarea de soluții pentru creșterea nivelului de siguranță a copiilor în familie, comunitate, școală și mediul online, pe baza unei comunicări directe și interactive între reprezentanții copiilor și ai autorităților publice.