• Home »
  • Noutăți »
  • FONDUL PENTRU TINERI IALOVENI – PLATFORMĂ DE INFORMARE ŞI PARTICIPARE A TINERILOR LA VIAŢA PUBLICĂ

FONDUL PENTRU TINERI IALOVENI – PLATFORMĂ DE INFORMARE ŞI PARTICIPARE A TINERILOR LA VIAŢA PUBLICĂ

Duminică, 03 septembrie 2017, sala mare de şedinţe, Consiliul Raional Ialoveni, s-a desfăşurat Atelierul de instruire ,,Managementul proiectelor”, cu participarea membrilor Fondului pentru Tineri Ialoveni şi a 28 de tineri din localităţile raionului Ialoveni.

Lucrările atelierului au fost moderate de domnul Sergiu GURĂU, preşedinte, A. O. ,,Eco-Răzeni” şi Victor Pletosu, specialist principal în domeniul politicilor de tineret, Consiliul Raional Ialoveni.

Activitatea a început cu exerciţii practice de cunoaştere reciprocă şi de consolidare a lucrului în echipă.

Prin diverse metode şi activităţi de educaţie non-formală tinerii participanţi au pătruns în esenţa unui proiect – un set de acţiuni / activităţi planificate şi desfăşurate de un grup de oameni, pentru efectuarea unei schimbări sau îmbunătăţiri în comunitate.

Tinerii au remarcat importanţa programului de granturi mici, care presupune: educaţie financiară; dezvoltarea abilităţilor personale în unison cu dezvoltarea comunităţii; voluntariatul şi experienţa acumulată, precum şi promovarea localităţii.

La întrebarea ,,Ce putem realiza cu un buget de 8 000 lei pentru comunitate ?” participanţii au răspuns că numai aşa sunt un model pentru ceilalţi, prin a face ceva valoros pentru comunitate.

Tinerii au fost familiarizaţi cu ciclul dezvoltării comunitare. Un grup de persoane identifică, prin metoda observaţiei sau a sondajului, o necesitate în comunitate şi dezvoltă un proiect pentru a rezolva problema printr-un plan de acţiuni dispunînd de un buget şi resurse pentru implementare şi monitorizare. Ciclul se încheie cu raportarea, evaluarea şi elaboarea planurilor de viitor. Grupul de iniţiativă / consiliul local de tineret trebuie să fie motivat să scrie proiecte şi să descrie experienţa sa anterioară.

Deoarece, partea cea mai importantă a propunerii de proiect este descrierea problemei, cu termeni clari şi convingători, cu dovezi numerice, statistici actuale, studii efectuate, care confirmă existenţa problemei şi legătura cu alte probleme, participanţii au elaborat arborele probemei, identificînd cîte o problemă din comunitate. Au prioritizat problemele. Au identificat cauzele problemei şi efectele care se vor produce, dacă problema nu va fi rezolvată.

Audienţii au transformat arborele problemei în arborele soluţiilor, găsind soluţii creative pentru fiecare aspect negativ. Astfel, problema devine scopul proiectului, cauzele principale – obiective, cauzele indirecte – activităţi, efectele imediate – rezulate, iar efectele îndepărate – impactul proiectului.

Participanţii au fost instruiţi privind completarea corectă a formularului de aplicare, înţelegînd că scopul este rezultatul de lungă durată sau schimbarea apărută în rezultatul implementării proiectului, dar obiectivele sunt rezultatele pe termen scurt, care trebuie atinse pentru a realiza scopul proiectului. Subliniem că, obiectivele trebuie să fie SMART: specifice, măsurabile, realizabile, reale şi limitate în timp.

Moderatorii au prezentat şi criteriile de selecţie a proiectelor din cadrul rundei a XV- a de granturi mici a Fondului pentru Tineri Ialoveni:

1. Fezabilitatea ideii de proiect (cît de clară şi realistă / realizabilă este ideea);

2. Măsura în care tinerii sunt implicaţi în iniţiarea şi realizarea proiectului;

3. Raportul cost-beneficiu (valoarea proiectului raportată la suma solicitată);

4. Impactul (beneficiile proiectului pentru tineri şi comunitate);
5. Parteneriate (numărul şi rolul partenerilor);

6. Originalitate (creativitatea proiectului şi aspectul inovator).

În scopul promovării rundei de granturi prin explicarea Ghidului solicitantului de finanţare şi a modalităţii corecte de completare a formularului de aplicare, următorul atelier de instruire se va desfăşura la 10 septembrie 2017, orele 10:00 – 16:00, sala mare de şedinţe, Consiliul Raional Ialoveni, ca runda a XV – a de granturi mici să răspundă adecvat la doleanţele şi necesităţile tinerilor.

Suntem profund recunoscători partenerilor conservenţi: A. O. ,,Eco-Răzeni”, administraţia raionului Ialoveni şi Fundaţia Est-Europeană din Moldova pentru generozitatea şi suportul acordat la desfăşurarea evenimentului.