• Home »
  • Noutăți »
  • FONDUL PENTRU TINERI IALOVENI – PLATFORMĂ DE INFORMARE ŞI PARTICIPARE A TINERILOR LA VIAŢA PUBLICĂ

FONDUL PENTRU TINERI IALOVENI – PLATFORMĂ DE INFORMARE ŞI PARTICIPARE A TINERILOR LA VIAŢA PUBLICĂ

Duminică, 10 septembrie 2017, sala mare de şedinţe, Consiliul Raional Ialoveni, s-a desfăşurat Atelierul de instruire ,,Managementul proiectelor”, cu participarea membrilor Fondului pentru Tineri Ialoveni şi a 23 de tineri din localităţile raionului Ialoveni.

Lucrările atelierului au fost moderate de domnul Sergiu GURĂU, preşedinte, A. O. ,,Eco-Răzeni” şi Victor Pletosu, specialist principal în domeniul politicilor de tineret, Consiliul Raional Ialoveni.

Activitatea a început cu exerciţii practice de formulare a scopului, obiectivelor şi descrierea activităţilor.

Spre exemplu, dacă problema este ,,Participarea scăzută a tinerilor din satul Horodca la viaţa publică”, atunci soluţia este scopul proiectului ,,Participarea sporită a circa 100 tineri din satul Horodca la viaţa publică pînă la începutul lunii decembrie 2017”.

Acest scop poate fi realizat prin obiectivele ce derivă din cauzele principale ale problemei. Obiectivul 1: ,,Dezvoltarea abilităţilor de participare a 80 tineri din satul Horodca pînă la sfîrşitul lunii octombrie 2017” şi obiectivul 2: ,,Implicarea a circa 100 de tineri din satul Horodca la activităţile cultural – sportive desfăşurate pe parcursul lunilor noiembrie – decembrie 2017”.

Planul de acţiuni contribuie la realizarea obiectivelor dacă este o descriere detaliată a activităţilor: cum va fi realizată activitatea; cînd va avea loc, unde şi cît va dura; cine va coordona organizarea ei şi ce materiale sunt necesare; cine sunt partenerii şi rolul acestora; cine sunt beneficiarii şi dacă sunt implicaţi în elaborarea, implementarea şi evaluarea activităţii.

O jumătate din reuşita implementării proiectului o asigură distribuirea şi asumarea clară a responsabilităţilor între membrii echipei. Spre exemplu: ,,Adriana Matei este responsabilă de elaborarea paginii web”; ,,Ion Mereacre este responsabil de identificarea agenţilor economici”; ,,Maria Mereacre este responsabilă de expedierea scrisorilor”; ,,Elena Petrescu este responsabilă de pregătirea prezentării Power Point”.

Este important să enumerăm şi rezultatele scontate, cum ar fi: 15 urne şi 15 bănci instalate în parcul din localitate; 3 ateliere de instruire desfăşurate cu 100 de participanţi; 20 de articole publicate; contribuţia de 1000 de lei a autorităţilor locale.

Este necesar de prezentat şi instrumentele de informare a comunităţii despre proiect: imagini video şi foto postate pe paginile web şi reţelele de socializare; distribuirea pliantelor; şedinţe cu colectivele din comunitate; participarea la emisiuni televizate, invitatarea persoanelor oficiale, etc.

Implicarea comunităţii în implementarea proiectului se argumentează prin anumite mecanisme: muncă voluntară la amenajarea străzii, contribuţie financiară; consultarea cetăţenilor privitor la programul care se va desfăşura; agenţii economici contribuie cu materialele necesare, etc.

Cît mai convingător trebuie dovedită continuitatea proiectului printr-o scrisoare de garanţie a actorilor implicaţi. Spre exemplu: ,,APL şi cetăţenii vor avea grijă de pomii plantaţi în parcul din localitate”; ,,Această iniţiativă va fi planificată şi bugetată în planul anual de acţiuni pentru tineret şi sport a APL”, etc.

Conform matricii logice a proiectelor, bugetul reiese din activităţile planificate şi descrise, unde sunt enumerate materialele necesare. În bugetul narativ al proiectului vom argumenta pentru ce este necesară efectuarea acestor procurări. Aici vom arăta şi contribuţia financiară a actorilor din comunitate.

Titlul proiectului este cartea de vizită a acestuia şi se formulează după finalizarea scrierii proiectului. Spre exemplu: ,,Implicare pentru dezvoltare”.

Tinerii au fost familiarizaţi cu ciclul programului de granturi mici, ce cuprinde:

1. Lansarea Programului de Granturi Mici: 20 august – 15 septembrie 2017;

2. Procesul de selecţie a proiectelor: 16 – 24 septembrie 2017;

3. Semnarea acordurilor de colaborare: 28 septembrie 2017;

4. Implementarea şi monitorizarea proiectelor: 29 septembrie – 08 decembrie 2017;

5. Raportarea şi evaluarea finală: 09 – 23 decembrie 2017.

Astfel, suntem în aşteptarea proiectelor originale şi ingenioase care vor fi depuse pînă la 15 septembrie 2017, în Runda a XV – a de Granturi Mici pentru Tineri.

Suntem profund recunoscători partenerilor conservenţi: A. O. ,,Eco-Răzeni”, administraţia raionului Ialoveni şi Fundaţia Est-Europeană din Moldova pentru generozitatea şi suportul acordat la desfăşurarea evenimentului.