FESTIVITATEA DE PREMIERE A LAUREAŢILOR CONCURSULUI RAIONAL ,,POEZIA – DULCE ALINARE”

În contextul sărbătorilor de primăvară, la 04 aprilie 2018, în sala de şedinţe a Consiliului Raional Ialoveni, s-a desfăşurat Festivitatea de premiere a laureaţilor Concursului raional ,,Poezia – dulce alinare”, organizat de A. O. ,,Generaţia cu Obiective Libere şi Democratice”, Văsieni, în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni.

După cum a menţionat în mesajul său de salut, domnul Lilian CARMANU, Preşedintele Raionului Ialoveni, scopul acestei acţiuni este promovarea şi susţinerea tinerelor talente, care ne provoacă admiraţia prin creativitatea, originalitatea şi expresivitatea de care dau dovadă copii şi tinerii iubitori de artă prin poezia pe care o compun şi o aştern cu peniţa fermecată pe hîrtie.

Domnul Oleg MEREACRE, Vicepreşedintele Raionului Ialoveni a subliniat că este impresionat de măiestria copiilor de a scrie frumos şi a declama poezii cu sinceritate, şi a promis tinerilor că va mai organiza în viitor încă multe concursuri intelectuale pentru tineri.

Domnul Victor ISTRATIEV, Vicepreşedintele Raionului Ialoveni a exprimat un mesaj de recunoştinţă profesorilor care cultivă, îndrumă şi ocrotesc talentul acestor elevi dotaţi şi dornici de afirmare, cu care se mîndresc localităţile raionului.

Prezentă la eveniment, distinsa doamnă profesor Daniela NEDELCIUC, Reprezentantul Guvernului Republicii Moldova în teritoriul raionului Ialoveni, a conchis că întotdeauna va susţine participarea copiilor şi tinerilor activi la concursurile intelectuale pentru că, este un indicator ce relevă performanţa instituţiilor de învăţămînt.

Moderatorul evenimentului, domnul Igor BODEAN, Preşedintele Asociaţiei Obşteşti ,,Generaţia cu Obiective Libere şi Democratice” a povestit că în perioada 10 – 25 martie 2018, s-a desfăşurat Concursul raional ,,Pozia – dulce alinare”, la care au participat cu creaţie proprie 32 de copii şi tineri, dar prin hotărîrea comisiei de jurizare, toţi sunt desemnaţi laureaţi, pentru că au demonstrat că sunt iscusiţi, dotaţi şi ingenioşi în arta poeziei.

Încîntat de recitalul sublim de poezie pe tema dragostei, a copiilor şi tinerilor inteligenţi, domnul Lilian CARMANU, Preşedintele Raionului Ialoveni, a decernat diplome de gratitudine şi cîte un dar preţios – cartea preferată a fiecărui participant la concurs.

Vă prezentăm, cu onoare, laureaţii Concursului raional ,,Poezia – dulce alinare”:

 1. Bivol Rodica, Răzeni;
 2. Bivol Ala, Răzeni;
 3. Ursu Daniela, Ialoveni;
 4. Grigoriţă Ion, Costeşti;
 5. Doina Ţapeş,Ruseştii Noi;
 6. Topală Evelina, Moleşti;
 7. Curocichin Victoria, Moleşti;
 8. Topală Ariadna, Moleşti;
 9. Popescu Iulian, Ialoveni;
 10. Anghel Tamara, Zîmbreni;
 11. Pogor Andreea, Văsieni;
 12. Ursu Ina, Ialoveni;
 13. Busuioc Aliona, Văsieni;
 14. Jumbei Nicoleta, Văsieni;
 15. Bîrsă Vlad, Văsieni;
 16. Pogor Vladimir, Văsieni;
 17. Dabija Alina,Văsieni;
 18. Plămădeală Nicoleta, Văsieni;
 19. Vîrlan Cristina, Văsieni;
 20. Curnic Paola, Văsieni;
 21. Curnic Victoria, Văsieni;
 22. Vornicescu Adelina, Văsieni;
 23. Darii Valeria,Văsieni;
 24. Plămădeală Valeria,Văsieni;
 25. Istrati Denis, Văsieni;
 26. Cîrlan Olivia, Ruseştii Noi;
 27. Plotnicov Cristina, Văsieni;
 28. Cucu Olesia, Ruseștii Noi;
 29. Bîtcă Tatiana, Văsieni;
 30. Ursu Cristina, Suruceni;
 31. Plămădeală Andreea,  Văsieni;
 32. Plămădeală Evelina , Văsien

Ne exprimăm gratitudinea faţă de Consiliul Raional Ialoveni şi A. O. ,,Generaţia cu Obiective Libere şi Democratice”, Văsieni, care au găsit posibilităţi pentru organizarea concursului. Suntem recunoscători administraţiilor liceelor teoretice din raionul Ialoveni, care au asigurat pregătirea temeinică şi delegarea elevilor la concurs.