Evenimente

AU FOST OMAGIAŢI  CEI MAI  BUNI REPREZENTANȚI AI SECTORULUI AGRICOL ȘI INDUSTRIAL

Agricultura și industria de prelucrare au fost și rămân a fi principalele ramuri ale economiei raionului Ialoveni, iar pe baza acestora se formează, în linii mari, bugetul local.

Pornind de la acest indiscutabil adevăr, administrația raionului acordă o atenție sporită acestor sectoare și, conform tradiției, a  organizat, în ziua de 24 noiembrie curent, o festivitate consacrată sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare”, în cadrul căreia au fost omagiate cele mai bune colective și persoane fizice din agricultură şi industria de prelucrare, luînd în considerație rezultatele înregistrate în anul 2017. Acestora le-au fost decernate premii băneşti şi Diplome de Onoare ale Consiliului raional.

Evenimentul  s-a desfășurat în incinta ”Centrului de sprijinre a mediului de afaceri” din codrii comunei Ruseștii Noi.

În fața celor prezenți, cu cuvinte de felicitare au venit domnul Anatolie Dimitriu, președintele raionului  Ialoveni, Ion Sulă, ex-ministru al Agriculturii și Industriei de  Prelucrare,  Nicolae Ciubuc, directorul Agenției pentru Intervenții și Plăți în Agricultură.

Iată şi numele celora care s-au învrednicit de atenția administrației raionale.

     Cel mai bun contribuabil din domeniul agriculturii şi industriei      prelucrătoare – Î.S.,,Combinatul de Vinuri de calitate Mileștii Mici,, com. Mileștii Mici,director general-Bezede Viorel

Pentru investiții în proiecte și tehnologii performante în domeniul:

 1. a) Viticulturii – GȚ ,,Savva Serghei Ion,, s Molești, conducător- Savva Serghei
 2. Vinificației – SRL ,,Vinăria Mileștii Mici,, director- Agrici Efim
 3. Legumiculturii – SRL ,,Fructagrocom”, satul Bardar, director -Bivol Iurie
 4. Pomiculturii –SRL ,,Selena Bivol”,satul Costești, director -Bivol Ana
 5. Apiculturii -GȚ ,,Guțu Ion”, satul Ulmu, conducător- Guțu Ion; GȚ. ”Bivol Andrei”, satul Bardar, conducător – Andrei Bivol;
 6. Creșterea producției animaliere -SRL ,,Neolacta”, satl Horești, director- Cujba Ion
 7. Creșterea producției avicole -ÎI ,,Adalva”, comuna Țîpala, director- Erhan Veronica
 8. Post-recoltare și procesare – SC,,Ciumașu &CO,,SRLcomuna Țîpala, director-Ciumașu Nicolae

Pentru rezultate esențiale la creșterea culturilor de grupa I și II :

 1. GȚ,,Roman Vasile”, comuna Gangura, conducător -Roman Vasile,
 2. GȚ ,,Sergiu Tudor”, satul Văsieni, conducător-Candu Serghei”;
 3. SRL ,,Projet Agro”, satul Cărbuna, director- Cecoi Serghei.                         

De diplome de onoare și premii bănești de asemenea s-a învrednicit, reprezentanții mai multor agenți economici care au înregistrat rezultate considerabile în sectorul agroalimentar, și anume:

 

Sula Susana, director SC ,,S& S COM,, SRL, s.Costești.

 Postica Nicolae, conducător GȚ,,Postica Nicolae Iustin”, s.Costești

Borta Iurie,conducccccător  GȚ ,,Borta Iurii,, s. Costești.

Moraru Galina conducător GȚ ,,Morari Galina”, Zămbreni

Pletosu Dumitru, director SRL ,,Agroialovenenii”, or. Ialoveni

Luchian Ilie, director SRL ,,Agrolacta,, com Răzeni

David Serghei, agronom,CÎ,,Fructagrocom”, s.Bardar

 Sava Mihai, conducător GȚ,,Sava Mihai”, s.Costești

 Negru Victor, conducător GȚ,,Negru Victor”, s Molești

 Bălănescu Ana,  conducător subdiviziune, SRL ”Bardar Agro”, s. Bardar

Malcoci Nicolae, cxonducător, GȚ,, Malcoci Nicolae”, s. Horești.

Iovu Vitalie, tehnolog, SA ,,Vinăria Bardar”,, s.Bardar.

Plamadeală Constantin, conducător GȚ,,Plamadiala Ion,, s.Văsieni

Nepotu Anatolie, conducător SRL ,,Tellurus Grup”, c. Răzeni

Malai Petru,conducător GȚ,,Malai Petru”, s. Văsieni

Rusu Alexei, director SRL,, Fitofag,, c.Răzeni

Rodica Iliescu, manager vînzări S.A.,,Vinuri Ialoveni”, or.Ialoveni.

Borta Mihai, conducător GȚ ,,Vasile Borta”, s.Costești

Gîndea Constantin, administrator ”SRL ,,Monicol,”, s. Nimoreni

Trofim Lidia, agronom șef, SRL ,,Vinăria Mileștii Mici”

Bebe Maria, tehnolog CVC  ”Mileștii Mici”

Mereacre Ion, director SRL ,,Turnul Alb,, s. Costești

Levinte Vasile, conducător GȚ ,,Levinte Vasile,, s. Costești

Lunca Grigore, mecanizator, SRL „Zim  Agrocol”, s.Zîmbreni.

Garam Vadim,conducător  GȚ ,,Garam Vadim Victor,, s. Mole;ti

Turculeț Vladimir ,administrator SRL ,,Ever Vin,, s. Suruceni

Gîndea Valeriu, GȚ ,,Gîndea Valeriu Nicolae”, s. Malcoci

Ion Rotaru, SRL ,,Vioniservice”, s. Văsieni

Nacu Ion, antreprenor în agricultură,  s.Văsieni

Mamaliga Valeriu, conducător GȚ,,Mamaliga Valeriu,,  c.Ruseștii Noi

 

Asociația republicană de producere și exportare a strugurilor a venit cu un cuvânt de felicitare pentru agricultiorii din raion, dar și cu trei diplome de onoare pentru: doamna Larisa  Munteanu, expert în fitotehnie, domnul Victor Sănduță, specialist principal în cadrul Secției agricultură a Consiliului  raional, acestea fiind decernate în semn de recunoștință pentru contribuția la procesul de școlarizare a producătorilor de struguri din raion.

Atmosfera de sărbătoare a fost completată de Orchestra raională de muzică populară ”Porumbița” (dirijor – Ion Condrea), și de soliștii Viorica Damaschin, Alina Ureche, Valentin Butucel.

Nicolae MEREACRE,

                                                                                         Secretarul raionului Ialoveni