• Home »
  • Noutăți »
  • DOUĂ PROIECTE DE DECIZII, PROPUSE DE ADMINISTRAȚIA SPITALULUI RAIONAL, ÎN DEZBATERI PUBLICE

DOUĂ PROIECTE DE DECIZII, PROPUSE DE ADMINISTRAȚIA SPITALULUI RAIONAL, ÎN DEZBATERI PUBLICE

    În ziua de 05 decembrie  2017, la   Consiliul raional Ialoveni, au avut loc dezbateri publice pe marginea a doua proiecte de decizii, propuse de administrația Spitalului raional Ialoveni, și care urmează a fi supuse votului în cadrul ședinței Consiliului raional.

Este vorba de crearea și dezvoltarea Serviciului raional de intervenție timpurie la copii în raionul Ialoveni și transmiterea unor spații în comodat.

   La discuții au participat consilieri raionali, reprezentanți ai conducerii raionului precum și  reprezentanți ai instituțiilor  medicale, interesate direct în soluționarea problemelor abordate.

   Cei prezenți au lansat câteva propuneri vis-a-vis de  Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului raional de intervenție timpurie la copii, elaborarea Planului de acțiuni, care prevede crearea și dezvoltarea acestui Serviciu.

   Identificarea spațiilor, care urmează a fi oferite în folosință medicilor antrenați în Serviciul respectiv a rămas  în sarcina administrației Spitalului raional.

   Problemele privind transmiterea spațiilor către serviciul ”urgență” vor fi puse la punct de către o comisie alcătuită din specialiști-experți în domeniu, constituită de administrația raionului.

  Ambele proiecte vor fi propuse spre aprobare Consiliului raional Ialoveni.