DOMNUL LILIAN CARMANU, PREŞEDINTELE RAIONULUI IALOVENI A DESFĂŞURAT UN DIALOG INTELIGENT CU TINERII ACTIVI

Asemeni unui lider adevărat şi remarcabil, care atrage oameni în echipa sa, domnul Lilian CARMANU, Preşedintele Raionului Ialoveni, a invitat tinerii activi care participă prin elaborarea şi implementarea proiectelor la dezvoltarea durabilă a localităţilor, la un dialog constructiv, în cadrul unei cafenele publice desfăşurate la 11 mai 2018, în sala mare de şedinţe a Consiliului Raional Ialoveni.

Scopul acestui instrument de comunicare a fost realizat: domnul preşedinte Lilian CARMANU şi-a împărtăşit experienţa sa politico-administrativă şi lecţiile pe care le-a însuşit, axîndu-se, întotdeauna, pe valorificarea potenţialului şi soluţiilor creative ale tinerei generaţii.

 Agenda politică a domnului preşedinte CARMANU începe în anul 2007, fiind ales în calitate de consilier în Consiliul Comunal Mileştii Mici, ca mai apoi, în anul 2011, cetăţenii să-i încredinţeze mandatul de primar de Mileştii Mici, iar în anul 2018, Consiliul Raional Ialoveni l-a investit în funcţia de preşedinte al raionului Ialoveni. Şi-a asumat o mare responsabilitate de a fi în fruntea unei unităţi administrativ teritoriale care cuprinde peste 100 000 de cetăţeni şi care contribuie la bugetul de stat după municipiile Chişinău şi Bălţi.

 Se mîndreşte cu familia sa: soţia Galina, feciorul Nicuşor şi fiica Ana-Maria, care îi asigură împlinirea vieţii, dar şi susţinerea morală pentru a munci în administraţia publică.

 Domnul preşedinte îşi doreşte foarte mult ca în urma alegerilor parlamentare din toamna anului 2018, conform sistemului electoral mixt, raionul Ialoveni să aleagă 2 deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, care vor susţine politicile de dezvoltare social-economică a localităţilor raionului.

    Analizînd întrebările adresate de tinerii prezenţi, domnul preşedinte CARMANU a sugerat tinerilor ideile sale privind edificarea unui viitor european a comunităţilor noastre:

 1. Tinerii să se afirme în calitate de lideri demni de urmat, cu o echipă consolidată, dar nu în calitate de şefi!
 2. La vîrsta de 20 de ani tinerii au potenţialul necesar pentru a trece prin şcoala politică.
 3. Tinerii să manifeste activism civic, să participe la viaţa socială, culturală, sportivă, ecologică, educaţională a localităţii.
 4. Fiecare localitate să-şi prioritizeze problemele, să le aleagă pe cele mai stringente şi să investească în fiecare an resurse financiare pentru rezolvarea lor. Spre exemplu, pentru modernizarea stadionului sportiv Mileştii Mici s-a investit cîte 200 000 lei timp de 5 ani.
 5. În parteneriat cu autorităţile administraţiei publice din România va dezvolta programe de motivare pentru tineri ca să locuiască şi să muncească în raionul Ialoveni. Susţinerea tinerilor antreprenori printr-un program al statului român, prin care se acordă 40 000 euro pentru tinerii care iniţiază o afacere, dacă au cetăţenie română.
 6. Identificarea a 5 tineri dotaţi care să fie instruiţi şi antrenaţi în scrierea şi implementarea proiectelor transfrontaliere.
 7. Motivarea tinerilor de a deveni politicieni activi este contribuţia la dezvoltarea social-economică a ţării, fiind ulterior, angajaţi în administraţia publică.
 8. Cu suportul partenerilor durabili din România îşi propune să construiască o sală polivalentă pentru dezvoltarea talentelor şi petrecerea timpului liber al tinerilor din raionul Ialoveni.
 9. În anul curent va continua proiectul privind dotarea instituţiilor de învăţămînt din raionul Ialoveni cu softuri educaţionale, dar cu consultarea profesorilor şi a elevilor.
 10. Proiectele tinerilor care atrag resurse externe în localităţile raionului se vor bucura de contribuţia Consiliului Raional Ialoveni.
 11. Tinerii din localităţile raionului să participe activ la procesul de luare a deciziilor şi la elaborarea bugetului pentru anul 2019 pe componenta tineret.
 12. Principala lecţie ,,Să nu fim mincinoşi în politică şi să ne concentrăm eforturile pentru a ne dezvolta acasă” !