Direcția Economie, Agricultură, Cadastru

BEȘLIU-BASOC Ecaterina Șef-interimar al Direcției,

șef Serviciu Relații Funciare și Cadastru.

0268-2-72-93; 069117379

e-mail : deac.crialoveni@gmail.com

0268-2-48-28

 CONDREA Igor Șef Direcție
Șef Secție Economie 0268-2-43-97
NASTAS Ana Specialist superior 0268-2-44-20, 069216688
 GÎNDEA Tudor Specialist principal 0268-2-44-20
PLAMADEALA Igor Specialist 0268-2-44-20
Secția agricultură
Specialist 0268-2-45-37,
SANDUȚA Victor Specialist principal 0268-2-45-37, 067633713
Specialist principal 0268-2-45-37,
Specialist 0268-2-48-28,

Business Portal  pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii din Republica Moldova

https://www.businessportal.md/

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii

https://odimm.md/

Enterprise Europe Network

https://een.ec.europa.eu/

Enterprise Europe Network / Events Calendar

https://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799

Agenția Achiziții Publice / Contracte atribuite / Consiliul raional Ialoveni

 

VEDETI LINKUL