Curs de instruire pentru solicitanții de subvenții

Direcția Agricultură, Economie și Cadastru în colaborare cu Asociația Producătorilor și Exportatorilor Strugurilor din Moldova, în perioada  30 martie, 04 și 05 aprilie 2018 a organizat un curs de instruire pentru domeniile horticultură, păstrare și procesare a produselor vegetale, în conformitate cu Programul coordonat în iulie 2017 cu Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului precum și prevederile Măsurii 5 a Regulamentului de subvenționare (Servicii de Consultanță și Formare).

Obiectivul cursului este de a oferi o bază teoretică și practică, care să permită producătorilor agricoli, beneficiari de subvenții să-și formeze competențele necesare pentru a activa în domeniile Înființarea plantațiilor viticole și pomicole și Protecția plantelor viticole și pomicole de factori nocivi.

Modulul ,,Înființarea plantațiilor viticole și pomicole” a fost prezentat de expertul în viticultură Valeriu CEBOTARI și expertul în pomicultură Ion GROSU, care sau referit la fondarea și fitotehnica plantațiilor tinere și cele pe rod, operațiile tehnologice aplicative viilor și livezilor, lucrările postrecoltare ș.a.

Expertul tehnic Iurie CĂLIN s-a referit la implementarea tehnologiilor contemporane de păstrare frigorifică și procesarea produselor horticole, construcția depozitelor frigorifice, gestionarea lor, prelucrarea primară prin diferite metode a strugurilor și fructelor ș.a.

Modulul ,,Protecția plantelor viticole și pomicole de factori nocivi” a fost prezentat de expertul în domeniul fitosanitar Larisa MUNTEANU care s-a referit la combaterea bolilor epidemice și cronice, prevenirea lor ș.a.

La cursul de instruire, organizat sub egida Consiliului raional Ialoveni, au participat 36 de producători agricoli, cărora li s-au înmânat Certificate de aptitudini profesionale cu un volum de 24  ore, de către Eudochim UNGUREANU, director executiv APESM.