CONSILIUL RAIONAL AL TINERILOR IALOVENI – LAUREAT AL PREMIULUI NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA SECTORULUI DE TINERET 2017

        La 24 noiembrie 2017, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova a organizat Gala Premiilor Naţionale pentru Tineret, consacrată celebrării Zilei Naţionale a Tineretului, în scopul promovării participării tinerilor la viaţa publică şi recunoaşterii rezultatelor activităţii structurilor de tineret.

       În cadrul evenimentului, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a decernat Consiliului Raional al Tinerilor Ialoveni premiul naţional, trofeul şi titlul ,,Consiliul Local al Tinerilor al Anului 2017”.

       Subliniem că, Consiliul Raional Ialoveni desfăşoară un parteneriat durabil cu Consiliul Raional al Tinerilor Ialoveni, pentru dezvoltarea programelor şi serviciilor pentru tineret. Astfel, pe parcursul anului 2017, au fost realizate mai multe acţiuni, proiecte şi programe pentru consolidarea Reţelei Consiliilor Locale ale Tinerilor în frunte cu Consiliul Raional al Tinerilor Ialoveni – iniţiatorul şi coordonatorul a diverse acţiuni de încurajare a  participării tinerilor la viaţa publică şi la procesul decizional.

      Cu acest fericit prilej, în semn înaltă apreciere, administraţia raionului Ialoveni felicită cordial echipa de tineri activi ai Consiliului Raional al Tinerilor Ialoveni, cu urări de succese notabile, realizări remarcabile, multă energie, creativitate şi inspiraţie !