CONFERINŢA NAŢIONALĂ A REŢELEI CONSILIILOR LOCALE DE TINERET DIN MOLDOVA

     La 28 – 29 octombrie 2017, Complexul Turistic Costeşti, s-a desfăşurat Conferinţa Naţională ,,Consolidarea capacităţilor Reţelei Naţionale a Consiliilor Locale de Tineret din Moldova”, la care au participat delegaţii consiliilor raionale / municipale de tineret din unităţile administrativ-teritoriale: Ialoveni, Orhei, Ungheni, Floreşti, Leova, Făleşti, Chişinău, Străşeni, Ocniţa, Dubăsari, alături de specialiştii raionali în domeniul politicilor de tineret, care au desfăşurat un dialog constructiv cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale.

   Evenimentul a fost organizat de Consiliul Raional de Tineret Ialoveni şi Reţeaua Naţională a Consiliilor Locale de Tineret din Moldova, cu suportul Consiliului Raional Ialoveni şi al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, în scopul dezvoltării instrumentelor de participare a tinerilor la viaţa publică şi la procesul de luare a deciziilor.

În deschiderea oficială a conferinţei ne-au onorat cu prezenţa şi cu mesaje de felicitare actorii dezvoltării politicilor de tineret: domnul Anatolie DIMITRIU, preşedintele raionului Ialoveni; domnul Victor BÎNZARI, vicepreşedintele raionului Ialoveni; domnul Constantin ŢURCANU, consultant principal, Direcţia Tineret, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, domnul Octavian CIOBANU, Preşedintele Reţelei Naţionale a Consiliilor Locale de Tineret din Moldova, domnişoara Maria LEVINTE, Preşedintele Consiliului Raional de Tineret Ialoveni. În pledoariile lor, au accentuat necesitatea lucrului cu tineretul, a strategiilor pentru tineret, motivarea tinerilor, extinderea reţelei consiliilor de tineret, dezvoltarea structurilor de tineret şi asigurarea durabilităţii lor.

Administraţia raionului Ialoveni a decernat certificate participanţilor. Conducerea Reţelei Naţionale a Consiliilor Locale de Tineret a înmînat diplome de recunoştinţă specialiştilor raionali de tineret pentru susţinerea consiliilor de tineret în participarea lor la procesul de luare a deciziilor. Consiliul Raional de Tineret Ialoveni a decernat diplome de gratitudine administraţiei raionului Ialoveni, Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, şi a transmis preşedinţia trimestrială Consiliului Raional de Tineret Floreşti.

Pe parcursul celor două zile de lucru s-au desfăşurat paneluri de discuţii referitoare la subiectele:

– Implicarea consiliilor locale de tineret în elaborarea bugetului pe componenta de tineret pentru anul 2018;

– Rolul consiliilor locale de tineret în promovarea Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret, care vor fi sediul consiliului de tineret şi va presta servicii tinerilor;

– Programul de granturi pentru tineri desfăşurat de autorităţile administraţiei publice;

– Elaborarea conceptului şi obiectivelor Forumului Naţional al Consiliilor Locale de Tineret din Moldova;

– Procedura de alegere a Preşedintelui Reţelei Naţionale a Consiliilor Locale de Tineret din Moldova pentru perioada iunie 2018 – iunie 2020 şi elaborarea codului electoral;

– Eliberarea carnetelor de voluntar pentru tinerii consilieri din cadrul reţelei;

– Dialogul structurat între structurile de tineret şi factorii de decizie de la nivel local, raional, naţional, regional şi european, cu susţinerea Programului Erasmus+;

– Cartografierea şi evaluarea serviciilor destinate tinerilor, prestate de centrele de tineret, centrele de sănătate prietenoase tinerilor, instituţiile publice, organizaţiile ne-guvernamentale şi agenţii economici, pentru a fi elaborat un catalog al serviciilor de calitate şi accesibile tinerilor.

Cei 45 de participanţi din consiliile raionale ale tinerilor din Republica Moldova au beneficiat de servicii de transport din partea Direcţiei Generale Educaţie Ialoveni, prin deplasarea cu microbusul a distanţei Ialoveni – Costeşti – Ialoveni (tur-retur). De asemenea, tinerii au primit certificate şi agende din partea Consiliului Raional Ialoveni. Cazarea şi alimentarea participanţilor a fost asigurată din atitudinea generoasă a Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova şi a Reţelei Naţionale a Consiliilor Locale de Tineret din Moldova.