Concursul raional ”Pedagogul Anului” ediția 2018

A devenit deja o frumoasă tradiţie, ca an de an, Direţia Generală Educaţie Ialoveni de comun cu Consiliul raional să organizeze Concursul raional „Pedagogul Anului”. Concursul a avut loc la data de 08 februarie 2018, în incinta Consiliului raional Ialoveni  şi a avut următoarele obiective: sporirea prestigiului profesiei de pedagog, stimularea activităţii creative a pedagogului, promovarea experienţei avansate şi inovatoare, motivarea cadrului didactic pentru autoformare şi perfecţionare continuă. La etapa raională a Concursului s-au înscris 17 concurenţi din 16 instituţii de învăţământ  preşcolar, primar şi gimnaziu/ liceu. Cadrele didactice au concurat la următoarele categorii: “Educatorul Anului -5”„Învăţătorul Anului” – 6; „Profesorul Anului” – 6. Comisia de concurs, constituită din 11 cadre didactice şi manageriale. Membrii comisiei au evaluat şi apreciat probele de concurs conform următoarelor aspecte: – Lecţia publică; Eseul; Proiectul didactic al unei lecţii; Proiectul unei activităţi extracurriculare; Discursul “Jurământul”; Cartea mea de vizită. Susţinerea orelor publice s-a desfăşurat în perioada 24.01-01.02.2018. Pentru organizarea şi desfăşurarea eficientă a orelor publice au fost selectate următoarele instituţii de învăţământ: Liceul Teoretic „Andrei Vartic” Ialoveni, director Sacara Valentina; Gimnaziul „Grigore Vieru”Ialoveni, director Gheorghe Stegărescu, Gimnaziul Misovca, director Victor Serjant,  Creşa-Grădiniţă nr.1 “Andrieş ” Ialoveni, director Nofit Carolina. În raionul Ialoveni activează mulţi pedagogi buni şi foarte buni, dar nu toţi au curajul să se implice în concursul ,,Pedagogul anului”. Cadrele didactice care au participat la acest concurs și-au asumat o responsabilitate mare, deoarece pregătirea pentru competiţie este o operă niciodată încheiată și care implică multă răbdare, tact şi măiestrie pedagogică, creativitate, pasiune și dăruire profesională. În rezultatul analizei lecţiilor publice, comisia raională a decis de a declara învingătorii în concursul „Pedagogul Anului 2018” la Gala Laureaţilor, care tradițional se desfăşoară în luna mai. Toţi câştigătorii vor fi decernaţi cu Diplome şi premii băneşti. Concursul „Pedagogul Anului” a devenit un factor relevant de promovare a imaginii şcolii în societate, mijloc de stimulare şi apreciere a muncii cadrelor didactice şi a echipelor manageriale. Domnul Anatolie Dimitriu, preşedinte al raionului, a venit  cu un mesaj de felicitare prin care a menţionat că acest concurs se doreşte a oferi tuturor participanţilor recunoaştere,  apreciere din partea Consiliului raional, în acelaşi timp, atragem atenţie asupra unor momente  pozitive ale educaţiei care au loc în raion, cum ar fi dotarea tuturor instituţiilor de învăţământ cu Tehnologii Informaţionale Comunicaţionale Moderne. În felul acesta să impulsionăm competenţa profesională, competiţia şi creativitatea în sistemul educaţional. De asemenea, domnul preşedinte, a menţionat că sumele pentru premierea cadrelor participante la concurs vor fi majorate. A urat tuturor cadrelor didactice inspiraţie, tenacitate, optimism, consecvenţă, tărie de caracter, recunoştinţă sinceră din partea discipolilor, împlinire personală şi profesională.