CONCURSUL RAIONAL LA TIR SPORTIV ÎNTRE COLECTIVELE DE VÎNĂTORI ŞI PESCARI

În scopul susţinerii colectivelor de tineri vînători şi pescari care desfăşoară acţiuni de protecţie a faunei şi de prevenire a braconajului, la 13 mai 2018, Stăndul sportiv din Parcul Schinoasa, Sectorul Centru, mun. Chişinău, s-a desfăşurat Concursul Raional la Tir Sportiv, cu participarea a 19 colective de vînători şi pescari din localităţile raionului Ialoveni. Evenimentul a fost organizat de Societatea Vînătorilor şi Pescarilor din Raionul Ialoveni, Consiliul Raional Ialoveni şi Inspectoratul de Poliţie Ialoveni, pentru a valorifica tradiţiile vînătoreşti şi pentru a spori gradul de măiestrie, dibăcie şi iscusinţă al vînătorilor.

      Cele 19 echipe au fost antrenate în 2 probe:

  1. Concursul la tir sportiv între colectivele de vînători şi pescari;
  2. Concursul la tir sportiv individual între vînători.

         La finele competiţiei, cele mai active echipe de vînători şi pescari, care şi-au demonstrat măiestria au fost premiate din partea Consiliului Raional Ialoveni, de domnul Victor ISTRATIEV, Vicepreşedintele raionului.

Locul I – Colectivul de vînători şi pescari din Ialoveni, conducător – Andrei POPARCEA, care a primit diplomă de gradul I şi un premiu de 1 000 lei;

Locul II – Colectivul de vînători şi pescari din Ulmu, conducător – Ion GUŢU, care a primit diplomă de gradul II şi un premiu de 800 lei;

Locul III – Colectivul de vînători şi pescari din Bardar, conducător – Alexei TONU, care a primit diplomă de gradul III şi un premiu de 600 lei.

         De asemenea, au fost apreciaţi la justa valoare cei mai bravi vînători în cadrul concursului la tir sportiv individual:

Locul I – domnul MÎRA Andrei Igor din Ialoveni, cu diplomă de gradul I şi un premiu de 800 lei;

Locul II – domnul MÎRA Igor Andrei din Ialoveni, cu diplomă de gradul II şi un premiu de 600 lei;

Locul III – domnul Valentin TONU din Bardar, cu diplomă de gradul III şi un premiu de 400 lei.

         Ne exprimăm recunoştinţa faţă de Societatea Vînătorilor şi Pescarilor din raionul Ialoveni, care îşi aduce contribuţia în asigurarea ordinii publice, protecţia naturii şi lupta împotriva braconajului.