CONCURSUL ,,DUELUL INTELECTUAL ÎNTRE TINERII INTELIGENŢI DIN RAIONUL IALOVENI”

În contextul sărbătorilor: Ziua Naţională a Tineretului şi Ziua Internaţională a Studentului, la 18 noiembrie 2017, în sala de festivităţi a Casei Raionale de Cultură Ialoveni, s-a desfăşurat Concursul ,,Duelul intelectual între tinerii inteligenţi din raionul Ialoveni”, organizat de Consiliul Raional Ialoveni, Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral şi Asociaţia ,,Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale”.

După cum a menţionat în mesajul său de salut, domnul Anatolie DIMITRIU, Preşedintele Raionului Ialoveni, scopul acestei acţiuni este sporirea gradului de inteligenţă cognitivă şi socio-afectivă, dar şi de erudiţie al tinerilor antrenaţi în jocuri intelectuale, pentru a deveni mai ageri, mai iscusiţi, mai dotaţi, şi mai susţinuţi de administraţia raionului Ialoveni.

În deschiderea evenimentului, distinsa doamnă Rodica CIUBOTARU, Vicepreşedintele Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova, a subliniat că a susţinut acest concurs pentru că este un instrument eficient de a spori gradul de participare a tinerilor la toate dimensiunile vieţii publice şi la luarea deciziilor prin procesul electoral.

Domnul Pavel CABACENCO, Director, Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral a evidenţiat acţiunile pe care le-a desfăşurat în scopul de a promova activismul civic, cetăţenia inteligentă şi activă în cadrul Campaniei de educaţie civică ,,Particip. Învăţ. Decid !”

Domnul Victor BÎNZARI, Vicepreşedintele Raionului Ialoveni a subliniat că este impresionat de iscusinţa, dibăcia, curajul şi perspicacitatea gîndirii tinerilor şi a promis tinerilor că va mai organiza în viitor încă multe concursuri intelectuale pentru tineri.

Distinsa doamnă profesor Galina NIŢA, şef, Direcţia Generală Educaţie Ialoveni a conchis că întotdeauna va susţine participarea liceenilor la concursurile intelectuale pentru că, este un indicator ce relevă potenţialul uman, valoric şi creator al tinerilor, dar şi un indicator de performanţă pentru administraţia publică.

Moderatorul competiţiei, domnul Octavian SIREŢEANU, Preşedintele Asociaţiei ,,Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale” a asigurat respectarea regulamentului şi corectitudinea desfăşurării competiţiei.

Astfel, au intrat într-o competiţie accerbă 11 echipe de tineri talentaţi şi ingenioşi din 10 licee teoretice din localităţile raionului Ialoveni.

Duelul a cuprins Concursul ,,Ce ? Unde ? Cînd ?” cu 3 runde cu 36 de întrebări şi competiţia ,,Licitaţia intelectuală”, care a cuprins 16 întrebări, la tema democraţiei şi instrumentelor de participare a cetăţenilor la luarea deciziilor prin procesul electoral.

Laureaţii Concursului ,,Duelul intelectual între tinerii inteligenţi din raionul Ialoveni”, sunt:

 1. ,,Marele Premiu” – echipa LUCEAFĂRUL, L. T. ,,Ion Pelivan”, Răzeni, căpitan – Vlad GULCO, care a primit un premiu de 2 000 lei, un buchet de flori, trofeul inteligenţei cognitive şi o diplomă de laureat din partea administraţiei raionului Ialoveni şi un cadou oferit de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral.
 2. ,,Locul I” – echipa TEMERARII, L. T. ,,Andrei Vartic”, Ialoveni, căpitan – Alexandru CORBAN, care a primit un premiu de 1 500 lei, un buchet de flori, trofeul inteligenţei cognitive şi o diplomă de laureat din partea administraţiei raionului Ialoveni şi un cadou oferit de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral.
 3. ,,Locul II” – echipa OLIMP, L. T. ,,Olimp”, Costeşti, căpitan – Iulia SULĂ, care a primit un premiu de 1 000 lei, un buchet de flori, trofeul inteligenţei cognitive şi o diplomă de laureat din partea administraţiei raionului Ialoveni şi un cadou oferit de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral.
 4. ,,Locul III” – echipa EXPLORERS, L. T. ,,Aurel David”, Bardar, căpitan – Ion TONU, care a primit un premiu de 700 lei, un buchet de flori, trofeul inteligenţei cognitive şi o diplomă de laureat din partea administraţiei raionului Ialoveni şi un cadou oferit de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral.
 5. ,,Locul III” – echipa JUNIORII, L. T. ,,Olimp”, Costeşti, căpitan – Constantin BEREGOI, care a primit un premiu de 700 lei, un buchet de flori, trofeul inteligenţei cognitive şi o diplomă de laureat din partea administraţiei raionului Ialoveni şi un cadou oferit de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral.
 6. Echipa CUTEZĂTORII, L. T. Costeşti, căpitan – Daniela SULĂ, care a primit o diplomă de participare notorie din partea administraţiei raionului Ialoveni şi un cadou oferit de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral.
 7. Echipa ATOMOS, L. T. ,,Petre Ştefănucă”, Ialoveni, căpitan – Maria FRUNZĂ, care a primit o diplomă de participare notorie din partea administraţiei raionului Ialoveni şi un cadou oferit de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral.
 8. Echipa DEMOS, L. T. ,,Dimitrie Cantemir”, Văsieni, căpitan – Ana-Maria DARII, care a primit o diplomă de participare notorie din partea administraţiei raionului Ialoveni şi un cadou oferit de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral.
 9. Echipa FORŢA, L. T. ,,Mihail Bârcă”, Mileştii Mici, căpitan – Dan TROHIN, care a primit o diplomă de participare notorie din partea administraţiei raionului Ialoveni şi un cadou oferit de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral.
 10. Echipa NAVI, L. T. Puhoi, căpitan – Ana CATEREV, care a primit o diplomă de participare notorie din partea administraţiei raionului Ialoveni şi un cadou oferit de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral.
 11. Echipa EVRICA, L. T. Ţipala, căpitan – Marius POPA, care a primit o diplomă de participare notorie din partea administraţiei raionului Ialoveni şi un cadou oferit de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral.

Duelul intelectual a culminat cu un program artistic deosebit demonstrat de tinerele interprete veritabile Natalia TONU şi Mihaela CAZACU din Bardar, fapt pentru care, în semn de înaltă apreciere, administraţia raionului Ialoveni le-a decernat cîte o diplomă de onoare, cîte un premiu de 400 lei şi florile recunoştinţei.

Ne exprimăm gratitudinea faţă de Consiliul Raional Ialoveni, Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral şi Asociaţia ,,Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale”, care au găsit posibilităţi pentru organizarea concursului, oferind diplome, premii, cadouri, dar şi pauză de prînz. Suntem recunoscători administraţiilor liceelor teoretice din raionul Ialoveni, care au asigurat pregătirea temeinicî şi delegarea echipelor la concurs.

Tabelul cu totalul punctelor acumulate poate fi accesat pe: www.cuc.md .