Comisii de specialitate

I.Comisia pentru  finanţe, buget și atragerea investițiilor

componenţă 

 1. Bivol Margareta
 2. Cerbușca Serghei
 3. Bivol Ștefan
 4. Iasinschi Tudor
 5. Becciev Andrei
 6. Gonța Victor
 7. Nour Ilie

 

II.Comisia pentru protecție socială, sănătate, sport și tineret

componenţă

 1. Bălănuță Sergiu
 2. Butuc Victoria
 3. Castraveț Petru
 4. Cernat Igor
 5. Frunze Ion
 6. Gandrabur Victor
 7. Purcica Sergiu

III.Comisia educație, cultură, culte și turism

componenţă 

 1. Baracu Roman
 2. Bivol Ion
 3. Tulbure Maria
 4. Ciocan Tudor
 5. Cupeț Lilia
 6. Miroliubov Nina
 7. Tonu Grigore

IV.Comisia administraţie publică, juridică și ordine publică

componență m

 1. Cujbă Ion
 2. Dubița Ghenadie
 3. Iadîchin Igor
 4. Melenciuc Anatolie
 5. Pocitar Poparcea Diana
 6. Tonu Alexandru
 7. Țurcanu Valeriu

V.Comisia dezvoltare economică, ecologie, patrimoniu, infrastructură

componenţă 

 1. Braga Mihai
 2. Crețu Anatolie
 3. Decuseară Victor
 4. Ionaș Ion
 5. Rusu Vadim
 6. Turculeț Chiril
 7. Vulpe Vasile